Ngoài hình thức thi tuyển vào biên chế thì có hình thức xét tuyển không?

Hiện nay, hình thức phổ biến nhất vào làm công chức, viên chức nhà nước là thông qua hình thức thi tuyển, còn trường hợp xét tuyển được quy định trong các văn bản pháp luật như thế nào? Cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn: Thưa Luật sư, nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề mà tôi đang gặp: Tôi tốt nghiệp sư phạm năm 2012, do chưa xin được chỗ dạy, nên tôi xin về làm hợp đồng thiết bị tại trường học từ ngày 01/10/2012, tính đến nay đã được 2 năm 8 tháng, hiện nay tôi muốn vào biên chế làm thiết bị luôn, nhưng theo thông tin tôi biết nếu tôi muốn vào biên chế trong năm 2015 thì nhà trường nơi tôi làm sẽ đưa chỉ tiêu về Sở và tôi sẽ tham gia thi tuyển với nhiều người (vì hiện nay là hình thức thi tuyển chứ không xét tuyển nữa), còn nếu không tôi phải đợi tới 4 năm kể từ ngày tôi vào làm thì được xét thẳng biên chế.
Luật sư vui lòng giải đáp giúp tôi, sau 4 năm tôi có được xét thẳng vào biên chế mà không qua thi tuyển hay không. Cám ơn Luật sư!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh gia, trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Luật viên chức năm 2010, không có điều khoản nào quy định trường hợp người đang được kí hợp đồng được xét tuyển thẳng vào biên chế mà không cần thông qua hình thức thi tuyển. Tuy nhiên, theo Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ – CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về xét tuyển đặc cách, nếu trường hợp của bạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều luật này thì bạn có thể được xem xét đặc cách vào biên chế thông qua hình thức xét tuyển mà không cần thi tuyển.

Điều 14. Xét tuyển đặc cách
1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Mục 4 Chương này đối với các trường hợp sau:
a) Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
b) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;
c) Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.
2. Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách quy định tại Điều này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *