Người lao động có được thi tuyển công chức viên chức

Hỏi: Khi bắt đầu tôi vào cơ quan làm việc thì hợp đồng của tôi là nhân viên đánh máy, nhưng trong quá trình làm việc thì tôi lại làm nhân viên văn thư và tôi đã học đại học tại chức xong chuyên ngành kế toán. Hiện tôi muốn thi chuyển ngạch để hưởng lương bậc đại học, nhưng công việc thì vẫn làm văn thư thì có được không. Nếu được thì cần thi hay thủ tục như thế nào. Mong luật sư tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn. Người lao động có đưuọc thi tuyển công chức viên chứcNgười lao động có đưuọc thi tuyển công chức viên chức

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khi vào làm việc tại đơn vị thì hợp đồng của bạn là nhân viên đánh máy và ký kết với người sử dụng lao động ở đây là hợp đồng lao động. Do vậy, bạn không phải là công chức hay viên chức phục vụ trong cơ quan nhà nước này. Do đó, nếu muốn thi tuyển vào công chức hay viên chức thì bạn cần phải đợi đợt thi tuyển tại địa phương và sẽ đưuọc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với viên chức:

Điều 20 – Luật viên chức 2010. Căn cứ tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 23 – Luật viên chức 2010. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Đối với công chức:

Điều 35 – Luật công chức 2008. Căn cứ tuyển dụng công chức

Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Điều 37 – Luật công việc 2008. Phương thức tuyển dụng công chức

1. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

2. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

3. Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển công chức.

Căn cứ theo quy định trên, cần dựa vào nhu cầu tuyển dụng, chỉ tiêu biên chế, vị trí làm việc và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan nhà nước thì bạn mới được chuyển ngạch.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *