Người lao động đến tuổi về hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH

Tôi muốn hỏi, Anh tôi năm nay 60 tuổi. Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do hết tuổi lao động, nhưng thời gian công tác của anh tôi chỉ có 15 năm, chưa đủ năm để hưởng lương hưu. Sau đó công ty lại cho anh tôi tiếp tục làm việc với hợp đồng thời vụ là 1 năm. Vậy khi anh tôi tiếp tục làm việc thì có được công ty cho tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục không? Và quy định thế nào. Xin Luật Sư Toàn Quốc cho biết. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, theo quy định pháp luật áp dụng tại năm 2014

Về việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006

“Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;”

Nếu anh bạn làm việc với hợp đồng thời vụ là 1 năm thì được tiếp tục đóng BHXH và thời gian đóng BHXH được tính từ khi anh bạn bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp anh bạn đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH được tính là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Về quy định khi bác bạn đủ tuổi về hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm BHXH

Theo Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH 2006 quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
d) Ra nước ngoài để định cư.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì anh bạn đã đủ tuổi được hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH và nếu anh bạn không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng chế độ BHXH một lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ 2, theo quy định pháp luật áp dụng năm 2019

Về việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hộitheo quy định tại tiết 1.1 Khoản 1 Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: “1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;”

Như vậy, trong trường hợp anh bạn tiếp tục quan hệ lao động thì hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên, công ty có trách nhiệm tham gia BHXH cho anh bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *