Người lao động nghỉ việc nhưng công ty không đồng ý, phải làm sao?

Tôi làm việc cho công ty được 5 năm từ năm 2010 đến nay ! 1 năm đầu tôi chỉ ký hợp đồng thời vụ, từ năm 2012 thì ký hợp đồng chính thức từng năm và đóng đầy đủ các loại bảo hiểm. Hiện tại hợp đồng của tôi với công ty đã hết hạn từ tháng 2/2015, nhưng công ty tôi vẫn không ký hợp đồng vô thời hạn với tôi . Tôi có hỏi nhiều lần nhưng công ty vẫn chưa giải quyết hợp đồng vô thời hạn.

Do đó tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc . Hiện tôi đang chờ công ty giải quyết đơn xin nghỉ nhưng công ty vẫn chần chừ,chưa ký đơn thôi việc của tôi. Tôi muốn hỏi là khi đã hết hợp đồng thì tôi có phải chờ đủ 45 ngày từ khi nộp đơn xin nghi thì mới nghỉ việc cho đúng luật hay không ! Còn nếu trong trường hợp tôi nộp đơn xin nghỉ mà công ty tôi chần chừ không giải quyết thì tôi phải làm thế nào để công ty trả lại Sổ bảo hiểm xã hội để tôi làm các thủ tục xin lãnh trợ cấp thất nghiệp,…Hay tôi liên hệ với cơ quan nào để bảo vệ quyền lợi của mình !

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về vấn đề  hợp đồng lao động của anh được kí kết từ năm 2010

Theo quy định của Bộ luật Lao Động tại Điều 22 có quy định :

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác”.

Theo như trình bày của anh thì anh làm việc cho công ty được 5 năm, 1 năm đầu anh chỉ ký hợp đồng thời vụ và bắt đầu từ năm 2012 thì mới ký hợp đồng chính thức từng năm; và điều này có nghĩa là từ năm 2012 tới  nay mỗi năm anh vẫn ký với công ty về hợp đồng lao động thì đây chính là những hợp đồng có xác định thời hạn. Mà cho tới tháng 2/2015 hợp đồng lao động của anh đã hết hạn, mà công ty vẫn chưa kí hợp đồng mới với anh thì :

+ Nếu anh vẫn tiếp tục làm việc trong 30 ngày mà khi anh yêu cầu công ty kí hợp đồng không xác định thời hạn mà công ty không ký hợp đồng mới với anh thì hợp đồng lao động cũ (hợp đồng hết thời hạn vào tháng 2/2015) sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn và anh sẽ không cần yêu cầu công ty kí hợp đồng mới với anh nữa mà anh sẽ đương nhiên giao kết hợp đồng không xác định thời hạn với công ty.

+ Nhưng nếu như anh không tiếp tục làm việc trong 30 ngày sau khi hợp đồng cũ hết hạn thì anh chỉ có quyền yêu cầu công ty ký hợp đồng mới không xác định thời hạn với anh.

Về đơn xin nghỉ việc

Như yêu cầu của anh thì anh xin nghỉ việc với lý do công ty không ký hợp đồng lao động  mới với anh trong khi hợp đồng lao động cũ (hợp đồng có xác định thời hạn) đã hết thời hạn thì đơn xin nghỉ việc này là hoàn toàn hợp pháp. Và đây là khi anh xin nghỉ việc khi hợp đồng lao động của anh đã hết thời hạn cho nên anh không phải tiếp tục đi làm tiếp 45 ngày sau khi hợp đồng hết thời hạn nhưng anh cần thông báo cho công ty biết về vấn đề này.

Còn nếu trong trường hợp anh nộp đơn xin nghỉ mà công ty anh còn chần chừ không giải quyết thì việc lấy sổ bảo hiểm xã hội sẽ rất khó khăn, bởi lẽ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì chỉ khi thôi việc mới được lấy, mà như anh trình bày thì công ty vẫn chưa kí đơn xin thôi việc cho anh nên về vấn đề này anh có thể liên hệ với tổ chức công đoàn cơ sở ( nếu không có công đoàn cấp cơ sở thì liên hệ với công đoàn cấp trên trực tiếp) ở công ty anh để họ có thể giúp đỡ anh.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *