Người sử dụng lao động có phải trả lương khi người lao động nghỉ hưởng thai sản

Xin chào luật sư! Em đang mang thai và dự tính sinh con vào tháng 12/2015, tức đến tháng 06/2016 em mới đi làm lại.Mà tháng 03/2016 là thời điểm em được tăng hệ số lương, vậy trong thời gian em nghỉ thai sản có được tăng lương như bình thường hay không?Và có được cơ quan chi trả số tiền truy lãnh tăng hệ số đó không? Em xin cảm ơn luật sư!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Điều 157 Bộ luật lao động và Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, khi nghỉ thai sản thì lao động nữ được hưởng chế độ thai sản là 6 tháng, với mức hưởng là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Như vậy, mức hưởng khi nghỉ chế độ thai sản là mức bình quân của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, không phải là tiền lương tháng hiện tại.

Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động không phải trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đang hưởng chế độ thai sản.

Sau khi nghỉ thai sản, mức lương tại thời điểm bạn trở lại làm việc của bạn sẽ được điều chỉnh tăng theo hệ số lương, công ty không phải chi trả cho bạn phần tăng thêm trong những tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *