Nhận Bảo hiểm xã hội một lần rồi, làm gì để hưởng chế độ BHXH sau đó?

Chào luật sư cho em hỏi về hưởng chế độ BHXH như sau: Chị gái em trước kia làm ở công ty A. Đã nghỉ việc và đã được thanh toán đầy đủ tiền bảo hiểm gồm bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội. Và cuốn sổ đó bảo hiểm đã thu lại. Cách 1 năm sau chị em mới đi làm xin vào công ty B bây giờ đã kí hợp đồng được gần 1 năm và đã có thai được 4 tháng.

Công ty B bắt chị em phải nộp cuốn sổ đã được thanh toán kia thì mới cho hưởng những chế độ,  tới bảo hiểm thì nguời ta không trả. Vậy bây giờ chị em phải làm gì để được cấp sổ và được hưởng chế độ trong khi vẫn đóng bảo hiểm đầy đủ ạ.

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của chị gái bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Do chị gái chị đã được nhận BHXH một lần, nên với sổ BHXH cũ, sẽ được cơ quan BHXH thu lại. Thời gian đã tham gia BHXH trên sổ BHXH cũ sẽ không được tính vào thời gian tham gia BHXH sau đó nữa.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về cấp sổ bảo hiểm có quy định như sau:

“Điều 99. Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội”

Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về các trường hợp cấp sổ lần đầu và cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp sau:

“Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH

1. Cấp sổ BHXH lần đầu: Người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH.

2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.

2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.”

Như vậy, trong trường hợp này chị gái bạn không thuộc các trường hợp được cấp lại sổ mà chỉ có thể cấp mới sổ BHXH. Do đó, nếu cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết cấp sổ dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chị gái bạn thì chị gái bạn có quyền khiếu nại cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 118. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *