NLĐ sau thời gian tự ý nghỉ việc quay trở lại làm việc thì xử lý như thế nào?

Trường hợp NLĐ tự ý nghỉ việc 5 ngày cộng dồn trong tháng thì có được coi là người lao động đang đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như vậy có đúng theo quy định của pháp luật hay không? Nếu NLĐ quay trở lại làm việc thì công ty có nhận lại không? Có thể xử lý kỷ luật sa thải trong trường hợp này hay không? Luật Sư Toàn Quốc tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn xử lý kỷ luật người lao động

Xử lý vi phạm kỷ luật lao động là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng lao động. Tuỳ thuộc vào mức độ và hành vi vi phạm của người lao động mà người sử dụng lao động có thể áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật từ mức độ khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức hoặc mức độ cao nhất là sa thải. Do đó, việc xử lý kỷ luật lao động là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của các bên khi tham gia quan hệ lao động.

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nên Bộ luật lao động đã ban hành các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật. Vì vậy khi phát hiện hành vi vi phạm của người lao động thì người sử dụng lao động phải kịp thời xử lý theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Trong trường hợp bạn hoặc công ty bạn có vướng mắc trong việc lựa chọn hình thức, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động hay các vấn đề khác trong lĩnh vực lao động thì bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc hoặc gọi Hotline0926 220 286 để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. NLĐ sau thời gian tự ý nghỉ việc quay trở lại làm việc thì xử lý như thế nào?

Nội dung tư vấn: Trong tháng vừa qua, tôi có nghỉ 4 ngày không phép, quản lí nhắn người nói hôm sau phải đi làm, nếu không sẽ khai trừ/sa thải tôi (hôm sau là cuối tháng). Vì nhiều lí do khách quan nên tôi không đi được, và tiếp tục nghỉ cho tới 1 tuần của tháng này. Nghĩa là tháng trước tôi đã nghỉ 5 ngày không phép. Nhưng tới nay, công ty vẫn chưa liên hệ báo là đã sa thải tôi hay là tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Vậy cho hỏi, có quy định nào về thời gian tự ý bỏ việc sẽ được coi như chấm dứt hợp đồng trái pháp luật không?

Nếu sau khi nghỉ 1 thời gian, tôi vào làm lại nhưng công ty không cho làm thì tôi có bị coi là tự ý chấm dứt hợp đồng không?

Xin cảm ơn ạ.

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Vấn đề thứ nhất, có quy định nào về thời gian tự ý bỏ việc sẽ được coi như chấm dứt hợp đồng trái pháp luật không?

Căn cứ thông tin bạn đã cung cấp, bạn không nói rõ về thời điểm bạn nghỉ việc nên sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra như sau:

– Trường hợp bạn tự ý nghỉ hẳn mà không thông báo với công ty là bạn đang thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải đảm bảo có căn cứ theo quy định của pháp luật và đảm bảo thời gian báo trước theo Điều 37 Bộ luật Lao động 2012:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Vậy, theo quy định nêu trên, nếu bạn tự ý nghỉ việc hẳn mà không thông báo cho công ty có thể coi đây là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo đó, bạn sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ bồi thường cho công ty theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

– Trường hợp bạn tự ý nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân thì sẽ không coi đây là trường hợp đơng phương chấm dứt hợp đồng lao động

Tuy nhiên, nếu bạn tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Bộ luật Lao động 2012 thì công ty có thể xử lý kỷ luật bạn với hình thức sa thải:

“…

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Vấn đề quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ: Theo nội dung đã phân tích trên thì thời gian bạn nghỉ (nghỉ không hưởng lương, không có lý do, không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thì khi quay trở lại công ty làm việc. Công ty không đồng ý cho làm việc chưa đủ căn cứ xác định bạn đang đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Tuy nhiên, với thời gian nghỉ trên là cơ sở để công ty áp dụng kỷ luật sa thải đối với bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *