Bị cận thị mức độ nào thì được miễn làm nghĩa vụ quân sự?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của mỗi công dân, được pháp điển hóa trong Luật Nghĩa vụ quân sự. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về các điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự? Nếu không đủ điều kiện về sức khỏe thì được giải quyết như thế …

Bị cận thị mức độ nào thì được miễn làm nghĩa vụ quân sự? Read More »