Phòng đăng ký đất đai không giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải xử lý sao?

Phòng đăng ký đất đai không giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải xử lý sao?

Đất khai hoang không có giấy tờ xác nhận, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp đúng thẩm quyền yêu cầu nhưng cơ quan đó không giải quyết.

Nội dung tư vấn: Kính gửi văn phòng tư vấn luật Toàn Quốc! Tôi xin được văn phòng luật sư tư vấn về việc tranh chấp đất đai như sau: Trước đây gia đình Nội tôi ( có 5 người con )từ BĐ vào CR sinh sống và khai hoang đất ở từ trước năm 65. Cách đây 4 năm Nội tôi mất , trước khi mất có để lại đất đai cho con cháu . cụ thể mỗi người 1 phần . Nhưng trước khi Nội tôi mất thì Bác tôi ( con đầu của Nội) vì một phút lòng tham nên đã đâm đơn nói toàn bộ số đất mà Nội để lại là đất của Bác, công Bác làm khai hoang. Dẫn đến sau khi Nội tôi mất thì các Anh em của Bố tôi muốn làm sổ đỏ cho đất được Nội cho không được. Nhiều lần nhờ vã bỏ tiền mà cũng không được. Sau khi khuyên Bác tôi thì Bác đã rút đơn .. nhưng không biết vì lý do gì mà từ thời điểm Bác tôi rút đơn tới giờ ( hơn 3 năm ) bên văn phòng cấp đăng ký không giải quyết để làm sổ đỏ cho mấy anh em của Bố tôi. Rất mong nhận được tư vấn từ phía Văn phòng Luật . Thanks !

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Hiện tại diện tích đất mà bạn muốn làm sổ đỏ đang không có tranh chấp nếu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo căn cứ tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 như sau:

“4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.”

Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì: 

“1. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện như sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”

Như vậy, việc phòng đăng ký đất đai không giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất nhà bạn là chưa phù hợp. Và bạn có thể yêu cầu phía văn phòng đăng ký phải trả lời bằng văn bản nói rõ lý do không giải quyết cho bạn theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.

CV tư vấn: Hứa Thảo Ly – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *