Phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên trong ngành giáo dục

Kính chào qui luật gia, Tôi là giáo viên đã liên tục giảng dạy đến nay là 36 năm. Từ năm 1984 đến 1986 tôi là Phó hiệu trưởng, Quyền hiệu trưởng. Sau đó vì lý do sức khoẻ tôi xin nghỉ làm công việc giám hiệu, xuống làm Tổ trưởng tổ chuyên môn cho đến năm 2004 (19 năm) . Sau đó cũng vì lý do sức khoẻ tôi xin nghỉ làm Tổ trưởng và xuống làm giáo viên bộ môn cho đến nay.

Trong quá trình công tác tôi luôn hoàn thành tốt công tác trong mọi vị trí. Xin vui lòng cho hỏi, trong chế độ tiền lương hiện tại quy định thế nào? phụ cấp quy định thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Sư Toàn Quốc! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của bác như sau:

Theo như bác trình bày, từ năm 1984 đên 1986 bác được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng.

Theo quy định tại tiểu mục d1, khoản 1 mục 2 phần II Thông tư 02/2005/TT-BNV về các trường hợp được hưởng và thôi được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

“2. Các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

d) Các trường hợp khác:

d1) Nếu cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng hoặc có cấp trưởng nhưng cấp trưởng không trực tiếp điều hành (do đi học, ốm đau và các nguyên nhân khác), thì người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải là quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng. Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành”.

Như vậy, kể từ khi thôi thực hiện quyền cấp trường, bác không được hưởng trợ cấp chức vụ nữa.

Tuy nhiên, với thâm niên trong ngành giáo dục là 36 năm thì hiện trong khoản tiền lương của bác có phụ cấp thâm niên.

Điều 3 Nghị định 54/2011/ NĐ – CP Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được quy định như sau:

Điều 3. Mức phụ cấp

Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.
Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *