Phụ cấp chức vụ và ưu đãi nghề có được tính hưởng lương hưu không

Cho tôi hỏi thắc mắc về phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi nghề có được cộng dồn vào bình quân tiền lương để hưởng lương hưu hay không? 1. Nghỉ hưu trước tuổi có được lĩnh lương hàng tháng của những năm nghỉ trước không? Nếu có thì tiền đó do ngân sách Nhà nước hay BHXH trả?

2. Nghỉ hưu trước tuổi chỉ tính lương chính có được tính tiền chức vụ và phụ cấp ưu đãi nghề không? 3. Các chế độ về hưu trước tuổi có được tính phụ cấp chức vụ và ưu đãi nghề trong thời gian giữ chức vụ và thời gian công tác trước khi nghỉ hay không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất

Việc bác có bị giảm trừ lương hưu khi về hưu sớm hay không sẽ phụ thuộc vào bác nghỉ hưu theo chế độ nào (có phải là chế độ tinh giản biên chế, suy giảm sức lao động hay làm công việc nặng nhọc độc hại không). Do bác không trình bày rõ nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác với trường hợp của bác.

Tiền lương khi nghỉ hưu của bác (không phân biệt có thuộc trường hợp bị giảm trừ hay không) sẽ do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

Thứ hai

Về phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Theo quy định tại mục III Thông tư số: 02/2005/TT-BNV về mức phụ cấp và cách trả phụ cấp lãnh đạo:

“2. Cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bao gồm cả hệ số chênh lệch đối với Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại bảng phụ cấp chức vụ ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội”.

Theo quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội vì vậy mức lương hưu bác được hưởng khi về hưu là mức bình quân tiền lương đã được cộng dồn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Về phụ cấp ưu đãi nghề

Tuy bác không trình bày rõ bác được ưu đãi nghề với công việc nào nhưng theo quy định chung đối với phụ cấp ưu đãi nghề thì khoản tiền này không được không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vì vậy, phụ cấp ưu đãi nghề sẽ không được cộng dồn vào bình quân tiền lương để tính hưởng lương hưu của bác.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *