Phụ cấp đối với công an xã

Nhờ luật sư tư vấn về phụ cấp đối với công an xã theo Bộ luật lao động năm 2012 như sau: 1. Tôi là lực lượng công an thường trực tại địa phương. căn cứ theo Nghị định 73 ( Áp dụng chung cho toàn thề lực lượng công an cấp xã) thì 1 năm được cấp 01 bộ quần áo xuân hè. Vây tôi có được đề xuất thêm không?

2. Tôi phải đảm bảo nhiệm vụ thường trực tại địa phương 24/24 giờ mỗi ngày, tôi chưa xác định được 1 năm tôi được nghị mấy ngày theo quy định đồng thời vào các ngày pháp luật quy định nghị ( lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước) tôi có được phụ cấp thêm tiền gì khác không?

Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.

Trả lời: Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Điều 6 Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh công an xã có quy định về Trang phục, phù hiệu, Giấy chứng nhận Công an xã. Tuy nhiên cả trong Nghị định và Thông tư số 12/2010/TT-BCA quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP đều không quy định về việc công an viên có được đề xuất thêm về trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận công an xã. Do vậy điều này phụ thuộc vào chính sách của từng xã.

2. Dựa vào những thông tin của bạn, chúng tôi xin cung cấp một số nội dung để bạn tham khảo như sau:

Thứ nhất, về thời gian nghỉ hằng năm, Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012 quy định quy định.

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Thứ hai, về tiền lương trong những ngày nghỉ lễ, tết, Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *