Phụ cấp hành chính, phụ cấp ưu đãi giảng viên có phải là tiền lương tăng thêm?

Xin Quý công ty cho e hỏi một số vấn đề liên quan đến Nghị định 17/2015/NĐ-CP: + Cách tính hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng (để đối chiếu có >= 0.08) vd: hệ số 2.34, phụ cấp ưu đãi hành chính 15% (2.34*1.150.000đ*0.15) thì hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng ntn ạ? + Phụ cấp hành chính, phụ cấp ưu đãi giảng viên có phải là tiền lương tăng thêm không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, cách tính hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng:

Điều 3 Nghị định 17/2015/NĐ – CP quy định người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống thuộc đối tượng hưởng lương tăng thêm theo nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở).

Như vậy, mức lương làm căn cứ để tăng thêm là mức lương đang được hưởng tại thời điểm đó, cụ thể như sau:

Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh x Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng x 8%

Thứ hai, hụ cấp hành chính, phụ cấp ưu đãi giảng viên không phải tiền lương tăng thêm.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *