Phụ cấp ưu đãi và độc hại đối với người kiêm nhiệm nhiều chức vụ

Luật sư tư vấn miễn phí về trường hợp văn thư kiêm thủ kho, thủ quỹ và một số công việc khác tại Trung tâm y tế huyện thì có được hưởng phụ cấp độc hại đối với văn thư không? Nội dung hỏi và tư vấn như sau:

Hỏi: Tôi là nhân viên văn thư kiêm thủ kho, thủ quỹ  và một số việc khác của một Trung tâm cấp huyện trực thuộc ngành y, là 1 đơn vị sự nghiệp nhỏ nên không có kho lưu trữ mà chỉ có 1 tủ sắt 2 buồng chứa tài liệu. Năm 2011, đơn vị tôi (trong đó có tôi) được nhận 30% phụ cấp ưu  đãi ngành theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP. Vậy xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có được nhận phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công tác văn thư không, nếu được nhận thì mức bao nhiêu? Còn người phụ trách công tác kế toán, kiêm nhiệm các công việc khác vừa nhận phụ cấp ưu đãi ngành, vừa nhận phụ cấp trách nhiệm kế toán là đúng hay sai?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện tại bạn đang kiêm nhiện công tác văn thư lưu trữ. Đối với những người lao động làm công việc văn thư lưu trữ thì sẽ được hưởng mức phụ cấp căn cứ vào quy định của Công văn 2939/BNV-TL có quy định về mức hưởng đối với người làm công việc văn thư lưu trữ như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

1) Mức 2, hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ.

2) Mức 3, hệ số 0,3 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng.

Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.
Hiện nay, ở tất cả các tỉnh địa phương đều đã có công văn hướng dẫn những người làm công việc văn thư ( kể cả kiêm nhiệm ) thì đều được hưởng chế độ phụ cấp công việc độc hại. Bạn có thể tìm kiếm công văn trên tại Sở lao động thương binh xã hội tỉnh nơi công ty bạn đang có trụ sở. Về mức hưởng phụ cấp, chứng tôi đã có bài viết tư vấn cụ thể và chi tiết. Bạn có thể tham khảo tại bài viết chúng tôi tư vấn tương tự sau đây:

>> Phụ cấp đối vơi nguời làm công việc văn thư lưu trữ

Về việc kế toán kiêm nhiệm công tác khác vừa được nhận phụ cấp ưu đãi ngành nghề, vừa nhận phụ cấp trách nhiệm là đúng. Vì trong trường hợp này phải căn cứ vào công việc kiêm nhiệm mà kế toán phải làm có thuộc công việc được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành không.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *