Quy định của pháp luật về điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Thưa luật sư, Vợ tôi ở A đi làm công ty ở B, công ty trước vợ tôi đã rút sổ bảo hiểm để làm bảo hiểm thất nghiệp và thanh toán. Sau đó vợ tôi có đi làm tiếp 1 công ty nữa cũng ở B. Trong thời gian làm khoảng 10 tháng không thấy công ty yêu cầu sổ bảo hiểm cũ để đóng bảo hiểm nên vợ tôi cứ nghĩ công ty làm sổ khác (sau này mới rõ là 1 tỉnh không cấp 2 sổ bảo hiểm) nên vợ tôi đã thanh toán sổ bảo hiểm.

Giờ vợ tôi sinh nhưng không thấy công ty chi trả tiền thai sản (trong bảng lương vợ tôi đã đóng bảo hiểm 8 tháng). Hỏi ra mới rõ là chưa nộp sổ cũ mà công ty yêu cầu, nhưng vợ tôi đã rút. Giờ không biết chị làm bảo hiểm công ty làm lại hồ sơ để cấp lại sổ bảo hiểm cũ liệu vợ tôi có được tiền thai sản không? Công văn gửi lên BHXH bao lâu thì được duyệt và giải quyết ạ?

Luật sư tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con được quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

…”

Trong trường hợp này, vợ bạn đã đóng bảo hiểm xã hội 8 tháng theo bảng lương nên đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Tuy nhiên, ở thời điểm công ty yêu cầu vợ bạn cung cấp sổ BHXH vợ bạn không cung cấp; mặt khác, trong thời gian công ty mới đang tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, vợ bạn lại thực hiện hồ sơ, thủ tục để rút BHXH một lần. Như vậy, thời điểm đó bạn không đủ điều kiện để rút BHXH một lần theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13:

“Điều 1.

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Do đó, để có thể được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này, vợ bạn buộc phải hoàn lại số tiền BHXH một lần đã nhận và yêu cầu cơ quan BHXH khôi phục lại sổ BHXH cho bạn, sau đó nộp sổ BHXH cho công ty để công ty xác nhận thời gian đóng BHXH cho vợ bạn. Tuy nhiên, đây là thủ tục hành chính với cơ quan BHXH nên pháp luật không có quy định cụ thể về thời hạn giải quyết

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *