Quy định gộp thời gian tại ngũ với thời gian đóng bảo hiểm

Chào luật sư! Từ tháng 2- 1987 đến tháng 3 -1989, tôi là bộ đội tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, sau đó xuất ngũ về địa phương. Từ tháng 9-1994 đến tháng 6-1996 tôi học Trung cấp Sư phạm. Đến tháng 9-1996 tôi được tuyển dụng vào ngành giáo dục.Vậy tôi có được tính thời gian trong quân đội (2 năm 2 tháng) để hưởng bảo hiểm xã hội không? Quy định pháp luật thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH:

Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh tế cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác (gọi chung là đơn vị; bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01/01/1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội sau đó chuyển sang các đơn vị trong và ngoài Nhà nước) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội, Công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Tức là, nếu trường hợp của bạn được hưởng trợ cấp sau khi xuất ngũ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg mà không hưởng, thì được cộng nối thời gian tại ngũ với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *