Quy định pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ cấp xã

Xin chào tổng đài.Tôi muốn tư vấn nội dung cán bộ cấp xã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng lương hưu thì xử lý như thế náo?như sau: Mẹ tôi làm công tác xã phường đương nhiệm chức Phó chủ tịch UBND phường. Đến hết năm 2015 là mẹ tôi đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm mới được 15 năm. Theo Luật BHXH đủ 15 năm đóng bảo hiểm mà đủ tuổi nghỉ hưu, sẽ được đóng bảo hiểm xã hội.

Tôi muốn hỏi nếu thời điểm hiện tại mẹ tôi có thể đóng liền 5 năm bảo hiểm tự nguyện, để khi đủ tuổi về được hưởng lương hưu BH được không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH về chế độ bảo hiểm với cán bộ cấp xã:2. Cán bộ, công chức cấp xã khi nghỉ việc nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (kể từ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước đó, nếu có), chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần, có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hàng tháng. Việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mẹ bạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là cán bộ cấp xã, nên hoàn toàn có quyền đóng 5 năm bảo hiểm để đủ 20 năm hưởng lương hưu hàng tháng.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *