Quy định về điều kiện được hưởng tiền trợ cấp tuất hàng tháng

Vì điều kiện con cái thoát ly và điều kiện gia đình không tập trung, do đó bố mẹ tôi ở với nhau tại quê hương. Bố tôi có lương hưu và mẹ tôi đang hưởng chế độ trợ cấp tuổi già (180.000 đ/tháng). Nay bố tôi mất chỉ còn mình mẹ tôi, sống một mình (nay 87 tuổi).

Theo Điều 65 Luật bảo hiểm xã hội có quy định về mức trợ cấp tuất hằng tháng, cụ thể là:

“1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

Trường hợp tôi đã trình bày trên thì mẹ tôi có được hưởng mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung không.

Xin Quý Luật sư thông tin giúp. Tôi xin chân thành cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều kiện về người chết

Theo điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định

“1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Theo thông tin của bạn thì bố bạn đang được hưởng lương hưu thì khi chết nhân thân sẽ được hưởng tiền tuất hàng tháng.

Điều kiện về nhân thân

Theo điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định

“2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.”

Nhân thân của bố bạn là mẹ bạn thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 là vợ từ đủ 55 tuổi trở lên (mẹ bạn đã 87 tuổi) và theo khoản 3 Điều 67 thì mẹ bạn không có thu nhập nên đủ điều kiện được hưởng chế độ tuất hàng tháng.

Mẹ bạn không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì sẽ được hưởng chế độ tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

Hiện nay theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 thì mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng, với quy định này thì mẹ bạn sẽ được hưởng số tiền tuất là 735.000 đồng/tháng

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *