Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Tư vấn về trường hợp nghỉ hưu với đối tượng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tổng công ty TNHH, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ. Cụ thể như sau:

Xin chào các anh/chị luật sư, Tôi có đọc Nghị định số 53/2015/NĐ-CP, ngày 29/5/2015, Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Xin hỏi như vậy, chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tổng công ty TNHH, cổ phần do Nhà nước chi phối thì sẽ nghỉ hưu ở độ tuổi nào? Đây có thuộc đối tượng theo quy đinh tại Nghị định số 53/2015/NĐ-CP không? Xin cám ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Điều 2 Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức:

1. Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:
a) Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
b) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
c) Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội;
d) Thứ trưởng Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;
đ) Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cấp phó các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương;
e) Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật;
g) Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;
h) Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
i) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
k) Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2. Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao”.

Như vậy, đối tượng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tổng công ty TNHH, CTCP do Nhà nước chi phối không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 53/2015/NĐ-CP.

Điều 28 Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước:

Người quản lý doanh nghiệp và người đại diện được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Thủ tục nghỉ hưu đối với người quản lý doanh nghiệp và người đại diện thực hiện như đối với công chức quy định tại các Điều 9, 10 và 11 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức”.

Với đối tượng là tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tổng công ty TNHH, CTCP do Nhà nước chi phối sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định Luật bảo hiểm xã hội 2006.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *