Quy định về thời gian nâng ngạch lương đối với công chức

Hỏi: Em xin nhờ các anh chị tư vấn giúp em về chế độ đối với công chức, người lao động trong trường hợp của em như sau: – Tháng 6/2012, em có quyết định ký hợp đồng thử việc 3 tháng tại Phòng Y tế huyện. – Tháng 9/2012, em có quyết định ký hợp đồng không xác định thời hạn tại Phòng Y tế huyện, được đóng bảo hiểm xã hội; được hưởng lương tương đương ngạch Chuyên viên, mã số 01.003, bậc 1/9, hệ số 2,34 và các phụ cấp theo quy định.

Lĩnh vực Phụ trách chủ yếu: Công tác cấp thẻ BHYT.

– Em làm việc tại Phòng Y tế đến ngày 11/5/2014.
– Ngày 12/5/2014, em được chuyển công tác sang làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, ký hợp đồng 01 năm đến hết 12/5/2015. được đóng bảo hiểm xã hội; được hưởng lương tương đương ngạch Chuyên viên, mã số 01.003, bậc 1/9, hệ số 2,34 và các phụ cấp theo quy định. Lĩnh vực Phụ trách chủ yếu: Chuyên viên theo dõi, tổng hợp lĩnh vực Văn hóa-xã hội.
– Ngày 12/5/2015, em có Quyết định tuyển dụng vào công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tại quyết định này, em được miễn thời gian tập sự do có thời gian làm việc hợp đồng tại Văn phòng HĐND và UBND, có đóng BHXH từ ngày 12/5/2014-12/5/2015. Nhưng thời gian tính nâng lương lần sau là từ 12/5/2015.
Em muốn hỏi về thời gian tính nâng lương lần sau của em. Theo em được biết, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 có ghi cả người lao động cũng được tính nâng lương, miễn là có đủ 3 năm giữ ngạch công chức đó. Em tuy làm việc ở 2 cơ quan khác nhau, công việc cũng khác nhau, nhưng đều hưởng lương theo ngạch Chuyên viên. Vậy, em có được tính nâng lương từ tháng 9/2012, (không tính thời gian tập sự) được không. EM rất mong nhận được email trả lời của các anh chị! Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, thời gian từ ngày 12/5/2014 đến ngày 12/5/2015, bạn được chuyển công tác sang làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, ký hợp đồng 01 năm đến hết 12/5/2015. được đóng bảo hiểm xã hội; được hưởng lương tương đương ngạch Chuyên viên, mã số 01.003, bậc 1/9, hệ số 2,34 và các phụ cấp theo quy định. Lĩnh vực Phụ trách chủ yếu: Chuyên viên theo dõi, tổng hợp lĩnh vực Văn hóa-xã hội. Đây là lĩnh vực trái ngành nghề và không đúng với chuyên môn của bạn, tuy nhiên bạn là lao động theo hợp đồng lao động nên căn cứ theo quy định của Thông tư 08/2013/TT-BNV thì bạn vẫn thuộc đối tượng được nâng lương theo đúng tinh thần của thông tư này. Căn cứ:

Điều 1 – Thông tư 08/2013/TT-BNV. Phạm vi và đối tượng

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

c) Những người làm việc theo chế độ hp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

Về chế độ nâng bậc lương thường xuyên được quy định như sau:

Điều 2 – Thông tư 08/2013/TT-BNV. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương như sau:

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

b) Các trường hp được tính vào thời gian đ xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo him xã hội;

Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

c) Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thm quyền quyết định;

Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.

Do bạn đã giữ ngạch chuyên viên đưuọc 3 năm nên hiện nay bạn có đủ điều kiện để hưởng chế độ nâng ngạch lương như theo quy định của pháp luật. Do đó bạn được tính nâng lương từ tháng 9/2012, (không tính thời gian tập sự).

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *