Quy định về việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP

Nhờ luật sư tư vấn về trường hợp tinh giản biên chế theo quy định Tôi sinh ngày 10/5/1957. Hiện đang công tác tại đơn vị sự nghiệp nhà nước tại Đồng Nai. Thời gian tham gia công tác và đóng BHXH 31 năm. Theo nguyện vọng hiện nay tôi muốn xin nghĩ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 của Chính phủ. Tuy nhiên tôi có nột số vấn đề thắc mắc xin hỏi luật sư như sau :

– Nếu trong thời gian từ đây đến cuối năm 2015 tôi bị tinh giản biên chế theo điều 6 của Nghị định 108 thì xin hỏi:
– Bản thân tôi có được hưởng các quyền lợi theo theo khoản 2 – Điều 8 của Nghị định 108 hay thực hiện theo khoản 4 – Điều 8 của Nghị định. Vì qua tháng 6/2015 bản thân tôi đã bước vào tuổi 59 mà nghị định 108 có hiệu lực từ tháng 11/2014

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà chị cung cấp thì hiện nay bác đang muốn hưởng chế độ hưu theo hình thức tinh giản biên chế và độ tuổi của bác tính đến tháng 06/2015 là đủ 58 tuổi. Nếu như trong khoảng thời gian từ nay cho đến tháng 06/2015 bác được giải quyết cho nghỉ việc thì bác sẽ được hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/NĐ-CP.

Điều 8 – Nghị định 108/NĐ-CP. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.

Nếu như qua ngày sinh nhật đủ 58 tuổi của bác mà đơn vị mới có quyết định cho thôi việc thì bác sẽ được hưởng theo chế độ quy định tại Khoản 4, Điều 8 Nghị định 108/NĐ-CP:

Điều 8 – Nghị định 108/NĐ-CP. Chính sách về hưu trước tuổi

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Căn cứ vào các quy định trên, bác có thể xem xét và chọn lựa làm sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh của chính mình.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *