Quy định về việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển

Đội ngũ cán bộ, công chức có vị trí quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan hành chính, có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội… Do đó, việc tuyền dụng viên chức vào làm việc cho cơ quan nhà nước là một vấn đề quan trọng được chú trọng quan tâm.

1. Luật sư tư vấn pháp luật công chức

Tuyển dụng công chức là một thủ tục quan trọng có tính chất quyết định đội ngũ công chức trong quá trình thực hiện công vụ. Việc tuyển dụng công chức hiện nay được thực hiện thông qua các hình thức như thi tuyển, xét tuyển công chức.

Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của công chức do đó để được trở thành công chức và làm việc trong cơ quan nhà nước thì mỗi cá nhân cần phải đáp ứng được những điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển riêng. Việc nắm bắt được các điều kiện liên quan đến thi tuyển, xét tuyển này giúp người có nhu cầu trở thành công chức sẽ chủ động hơn trong quá thực chuẩn bị hồ sơ cũng như quá trình thi tuyển, xét tuyển.

Hiện nay, các vấn đề liên quan đến công chức được pháp luật quy định cụ thể trong luật công chức và các văn bản liên quan do vậy, để được tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến công chức bạn hãy liên hệ với công ty Luật Sư Toàn Quốc thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số 0926 220 286 để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật giàu kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn cụ thể các vấn đề pháp luật liên quan.

2. Quy định về việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển

Hỏi: Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề tuyển dụng công chức như sau: Tôi ra trường và đi làm doanh nghiệp từ tháng 5/2006 có đóng bảo hiểm. Nay tôi xin vào làm công chức nhà nước. Tôi có kinh nghiệm và đóng bảo hiểm 9 năm. Vậy tôi có thể chuyển, tuyển thẳng vào làm công chức không hay vẫn thi tuyển công chức như bình thường, mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện bạn đã công tác tại một doanh nghiệp từ tháng 5/2006 có đóng BHXH và hiện nay xin vào làm công chức nhà nước. Theo quy định của pháp luật hiện hành về việc tuyển dụng công chức không thông qua thi tuyển được quy định như sau:

Điều 10 – Thông tư 13/2010/TT-BNV. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

– Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 19 – Nghị định 24/2010/NĐ-CP. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu như công việc mà bạn đã làm phù hợp với yêu cầu công việc tại vị trí tuyển dụng công chức hiện tại thì sẽ không phải thi tuyển công chức.

>> Tư vấn thắc mắc pháp luật Lao động, gọi: 0926 220 286

————–

Câu hỏi thứ 2 – Thời gian hưởng phụ cấp thu hút tối đa?

Đơn vị tôi nằm trên địa bàn thôn X. Từ tháng 3 năm 2011 đến hết tháng 2 năm 2016, đơn vị tôi được hưởng chế độ thu hút theo nghị định 116 là đủ 5 năm. Nhưng, nhiều cán bộ đến sau chưa được hưởng đủ 5 năm. Như trong quyết định mới nhất của thủ tướng chính phủ về các xã đặc biệt khó khăn thì thôn A không có trong danh sách, còn trong quyết định của ủy ban dân tộc năm 2016 thì lại có. Như vậy, những cán bộ đến sau chưa nhận đủ 5 năm có được tiếp tục nhận không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây:

>> Quy định về phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ – CP

Căn cứ Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP về phụ cấp thu hút:

“1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Như vậy, thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Do đó, những cán bộ đến sau vẫn tiếp tục làm việc tại địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút cho đến khi đủ 5 năm.

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-TTg ban hành ngày 26/6/2014 Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (hiện tại vẫn đang còn hiệu lực) thì xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vẫn nằm trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *