Quyền lợi của người lao động khi bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về quyền lợi của người lao động khi công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã ký kết vì công ty hủy dự án. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

 Dear luật sư Xin luật sư tư vấn giúp em !Em được ký hợp đồng 12 tháng làm theo dự án. Vì dự án của công ty bị hủy, em được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động. Em đọc trên mạng thì thấy mức bồi thường sẽ là 2 tháng lương. Em không rõ mình sẽ được trả bao nhiêu vì mức lương chính của em để đóng bảo hiểm và hưởng chế độ là 4.258.600 vnd/tháng. Nhưng phụ lục hợp đồng của em có mức lương theo ngày là 653.846 vnd/ngày. Vậy em sẽ được nhận bồi thường như thế nào ạ. Em xin chân thành cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, với vụ việc của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là quyền của người sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại điều 38 Bộ luật lao động năm 2012. Cụ thể:

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy để chấm dứt hợp đồng với người lao động công ty phải có những lý do trên đây đồng thời đảm bảo thời gian báo trước là 30 ngày với hợp đồng lao động xác định thời hạn. Do đó nếu công ty chấm dứt hợp đồng với bạn mà không có một trong các lý do trên thì xác định đây là chấm dứt hợp đồng trái luật.  Căn cứ tại điều 42 Bộ luật lao động năm 2012 thì trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp khi chấm dứt trái pháp luật như sau: 

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Theo đó nếu công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật thì bạn sẽ được hưởng những quyền lợi trên đây. Tiền lương làm căn cứ tính hưởng theo quy định trên là tiền lương theo hợp đồng lao động bao gồm  mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điều 90 Bộ luật lao động năm 2012.Tiền lương này không được xác định theo tiền lương làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy nếu khoản tiền được thể hiên trong phụ lục hợp đồng là 653.864/ ngày là khoản tiền lương thực trả theo công việc của ngày thì căn cứ tiền lương đươc tính trên khoản này. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *