Quyền lợi được hưởng đối với lao động nữ sinh con

Xin chào luật sư. Tôi hiện đang làm việc cho một công ty. Tôi bắt đầu làm từ tháng 4/2015 giờ tôi có bầu dự kiến sinh vào tháng 2/2016 và tôi đã đóng bảo hiểm được 4 tháng. Vậy khi tôi sinh con tôi có được hưởng tiền thai sản không. Và hợp đồng làm việc của tôi với công ty mới ký la (04/2015-04/2016). Vậy khi tôi nghỉ sau khi sinh tôi có quyền lợi gì không. Mong luật sư có thể cho tôi biết. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Với câu hỏi này của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Hợp đồng làm việc của bạn với công ty được ký kết từ 04/2015 đến tháng 04/2016. Như vậy, hợp đồng này là hợp đồng có thời hạn một năm. Vậy, bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bạn đóng bảo hiểm xã hội được 4 tháng, dự kiến ngày sinh vào tháng 2/2016. Như vậy, nếu bạn làm việc tới tháng 2/2016 tức là bạn đã đóng bảo hiểm được 10 tháng.
Theo quy định của pháp luật thì điều kiện để hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con đó là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn từ đủ 6 tháng trở lên. Tức là ít nhất bạn phải làm việc cho đến hết tháng 9/2015 trước khi nghỉ thai sản.

Sau khi bạn nghỉ sau khi sinh, bạn sẽ được hưởng những chế độ sau:

Được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Hưởng chế độ thai sản bằng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc;

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội và bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *