Quyền lợi được hưởng khi nghỉ hưu theo chế độ 108?

Câu hỏi tư vấn : Chào luật sư cho em hỏi: Mẹ em năm hay 53 tuổi, được 31 năm công tác, đang công tác tại trường PTDT Nội trú tỉnh SL, bây giờ mẹ muốn nghỉ hưu theo chế độ 108, e muốn hỏi, khi nghỉ chế độ bà sẽ được hưởng những quyền lợi, cũng như lương hưu như thế nào?

Trả lời tư vấn : Cảm ơn câu hỏi của bạn ,đối với thắc mắc của bạn tôi xin tư vấn như sau:

Theo như bạn cung cấp thông tin thì mẹ bạn năm nay đã 53 tuổi và đã được 31 năm công tác tại trường PTDL Nội trú tỉnh Sơn La .Theo đó mẹ bạn thuộc  một trong 12 đối tượng tinh giảm biên chế theo  Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế “Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các ĐVSN công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do ĐVSN công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.”

Đồng thời theo quy định Điều 8 Nghị định 108/2014 về chính sách về hưu trước tuổi thì các đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định:” nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;”

Như vậy ,mẹ bạn với độ tuổi  53 tuổi khi nghỉ hưu sẽ được hưởng những quyền lợi đó là :

Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.
Ngoài ra còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *