Quyền lợi được hưởng khi về hưu trước tuổi theo nghị định 108/2014

Kích gửi luật sư – Công ty luật Toàn Quốc Nhờ luật sư tư vấn giúp em về nghị định 108 nghĩ hưu trước tuổi của chính phủ. Ba em là giáo viên dạy học trường tiểu học cấp 1, sinh năm 1958, tính theo tuổi hiện tại là 57 tuổi, hiện tại đang công tác tại trường, có tham gia đóng bảo hiểm được 25 năm, nay muốn về hưu trước tuổi trong năm 2015 thì được hưởng theo chính sách nào của nghị định 108 của chính phủ. nhờ luật sư tư vấn giúp.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Sư Toàn Quốc! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của bạn như sau:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam,đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
…”.

Theo như bạn trình bày, bố bạn sinh năm 1958 và tính tới nay (năm 2015) hiện bố của bạn 58 tuổi; đến năm 2015 bác có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014 về tinh giảm biên chế thì bố của bạn đủ điều kiện về hưu trước tuổi.

Nếu bố của bạn hưởng chế độ hưu trí theo quy định này thì bác sẽ được hưởng quyền lợi sau:

– Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

–  Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

– Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *