Quyền lợi khi về hưu sớm theo nghị định 108/2014 về tinh giảm biên chế

Chào luật sư, cho tôi hỏi. Tôi sinh năm 1964 công tác tại X doanh nghiệp nhà nước đóng BHXH đến 2015 là 32 năm nay tôi muốn nghỉ hưu sớm có được áp dụng nghị định 108 không và nêu nghỉ hưu thì lương hưu hàng tháng là bao nhiêu với hệ số lương 4.99 cộng 0.4 PCCV ngày lên lương cuối cùng 01.6.2014.

Trả lời:

Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Sư Toàn Quốc! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu bác như sau:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
…”
.

Theo như bác trình bày, bác sinh năm 1964 và tính tới nay ( năm 2015) hiện bác 51 tuổi; đến năm 2015 bác có 32 năm đóng bảo hiểm xã hội.
Đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014 về tinh giảm biên chế thì bác đủ điều kiện về hưu trước tuổi.

Nếu bác hưởng chế độ hưu trí theo quy định này thì bác sẽ được hưởng quyền lợi sau:

– Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

–  Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

– Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.

“Điều 52. Mức lương hưu hàng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung
”.

Điều 54. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Điều 58. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

  1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu”.

Bác sinh năm 1964, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 32 năm. Như vậy, bác tham gia bảo hiểm trước ngày 01/01/1995 nên tiền lương để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là tiền bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ việc.

Ngoài khoản được hưởng theo nghị định 108/2014 chúng tôi phân tích ở trên, hàng tháng bác sẽ được nhận:

    75% x ( tiền lương bình quân của 5 năm trước khi nghỉ việc)

Bác đối chiếu với trường hợp của mình để tính mức lương hưu hàng tháng của mình.

Ngoài ra, bác được hưởng 3,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội cho 7 năm đóng bảo hiểm xã hội (trợ cấp một lần).

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *