Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật

Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật

Khi ly hôn, quyền nuôi con là vấn đề cha mẹ luôn quan tâm và lo lắng, để giành quyền nuôi con, cha mẹ cần chứng minh được mình có điều kiện tốt hơn về vật chất cũng như tinh thần để đảm bảo cho con có sự phát triển tốt nhất về thể chất lẫn tinh thần.

Quyền nuôi con sau khi ly hôn được quy định tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.
 

Như vậy:

– Cha, mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc  không có khả năng lao động và không có tài sản để  tự nuôi mình.

– Sau khi ly hôn,  người mẹ được ưu tiên có quyền nuôi con khi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để nuôi con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác.

– Con từ 36 tháng tuổi đến dưới 7 tuổi thì quyền nuôi con sẽ do Tòa án quyết định dựa trên lợi ích về mọi mặt của con.

– Con đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng cuả con.

Các căn cứ để Tòa án quyết định giao quyền nuôi con cho vợ hoặc chồng sau khi ly hôn:

+ Tài sản, thu nhập hàng tháng có đảm bảo điều kiện vật chất để nuôi dưỡng con?

+ Chỗ ở có ổn định?

+ Môi trường sống có đảm bảo cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần?

+ Thời gian làm việc có đảm bảo việc trực tiếp chăm sóc, giáo dục con?

+ Sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ giành cho con

+ Hành vi, cách giáo dục của cha mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và sự phát triển của con?

Như vậy, để giành quyền nuôi con thì cha, mẹ phải chứng minh được điều kiện về thu nhập, tài chính tốt hơn người còn lại, có nơi cư trú ổn định đảm bảo điều kiện vui chơi, giải trí, học tập cho con. Ngoài ra, cha mẹ cần chứng minh được mình có đủ thời gian để trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ và giáo dục con.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *