Sai phạm của công ty về vấn đề BHXH của người lao động

Luật sư tư vấn về những sai phạm của công ty về vấn đề bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Trường hợp có thỏa thuận với người lao động về việc không đóng BHXH thì công ty có bị vi phạm không?

Nội dung cần tư vấn:

Xin hỏi luật Toàn Quốc trường hợp của tôi: Tháng 3/2013 Tôi ký hợp đồng với công ty với mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là 4,700,000. Một thời gian sau (vì lý do…mà Cty hạ mức lương đóng BH), tức tháng 10/2014 công ty hạ mức lương đóng BHXH xuống 2,700,000. Trong khi đó hàng tháng công ty vẫn trừ tiền BH của tôi trong lương khoảng 250,000đ. Cho tới tháng 5/2015 tôi xin nghỉ việc mà công ty vẫn chưa đóng BH cho Tôi. Khi hỏi công ty nhận lại sổ BH để làm trợ cấp thất nghiệp thì họ nói công ty sẽ không đóng BH mà công ty thanh toán BH cho từng cá nhân.

Vậy xin hỏi công ty sẽ trả BHXH và trợ cấp thất nghiệp cho tôi như thế nào, cũng như cách tính trả BHXH. Mong Tổng Đài Tư Vấn Pháp Luật hỗ trợ để những ngường lao động làm công ăn lương như tôi khỏi bị thiệt thòi.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Công ty bạn có thể đã vi phạm những nghĩa vụ sau:

– Không đóng BHXH cho người lao động.

– Không trả lại giấy tờ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng, cụ thể là công ty giữ sổ BHXH của bạn.

Về nguyên tắc, công ty phải có trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động. Nếu như công ty có đóng BHXH cho bạn từ tháng 3/2013 thì đến thời điểm bạn chấm dứt hợp đồng lao động tháng 5/2015, công ty phải có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ BHXH cho bạn để bạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm năm 2013. Cụ thể:

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, nếu trong trường hợp bạn và công ty thỏa thuận không đóng BHXH ngay từ đầu cho bạn thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012. Cụ thể:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Tuy nhiên công ty vẫn có thể bị xử phạt hành chính về việc thỏa thuận không đóng BHXH cho người lao động theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Do vậy  bạn cần yêu cầu công ty giải thích cụ thể về vấn đề đóng BHXH cho mình. Nếu công ty có đóng BHXH thì buộc phải có trách nhiệm trả sổ BHXH cho người lao động để người lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *