Sai phạm trong trợ cấp và thời giờ làm việc của giáo viên

Luật sư tư vấn về trợ cấp và thời gian làm việc của giáo viên. Quyền lợi giáo viên được hưởng khi làm thêm trong thời gian nghỉ hè, Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Nội dung cần tư vấn:

Chúng tôi là tập thể giáo viên, xin thông tin đến quý báo – Đài nhờ cứu xét, giải đáp một vài thông tin sau:

1) Theo thông báo số 03/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 19/01/2015: để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết và giải quyết một phần khó khăn về đời sống, Ủy ban nhân dân thành phố trợ cấp cho giáo viên 600.000đ và thời gian chi cho các đối tượng phải hoàn thành trước ngày 12 tháng 02 năm 2015. Tuy nhiên, đến hôm nay, 12/6/2015 lực lượng giáo viên chúng tôi vẫn chưa được nhận số tiền nêu trên. Cần nhấn mạnh là không chỉ tết năm nay, mấy tết năm trước (năm 2013, 2014) chúng đều không nhận được tiền thưởng tết theo đúng thời gian quy định. Đây không phải là khoản tiền lớn, nhưng nó thể hiện tấm lòng to lớn của Đảng và nhà nước trong việc chăm lo đời sống của nhân dân, nhưng khoản tiền đó không đến được tay người dân đúng thời gian quy định làm mất lòng tin của nhân dân vào các cấp lãnh đạo. Mong các cơ quan truyền thông và các cấp lãnh đạo nên làm rõ trách nhiệm của cá nhân tập thể trong sự việc này, lấy lại lòng tin của nhân dân vào đảng và nhà nước.

2) Theo thông tư Số: 28/2009/TT-BGDĐT V/V Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có), thời gian nghỉ hè bắt đầu từ đầu tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 7 hàng năm. Tuy nhiên, trong thời gian nêu trên chúng tôi vẫn bị các cấp lãnh đạo phân công công tác mà không hề có khoảng kinh phí hỗ trợ nào như:

– Phân công trực trường trong hè

– Phân công quản lý học sinh lao động sân trường trong hè.

– Phân công đi điều tra phổ cập …

Theo luật lao động, xin hỏi sự phân công điều động trên là đúng hay sai? Thời gian công tác trong hè có được tính lương theo điều 25 của Nghị đinh 05/2015/NĐ-CP hay không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Về trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về sai phạm trong vấn đề chi trả trợ cấp, bạn có thể đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu giải trình cụ thể về vấn đề này. Ủy ban nhân dân sẽ điều tra và sẽ có hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có sai phạm.

Thứ hai, Điều 5 Khoản 3 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm như sau:

3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Điều 12 Khoản 2 Luật viên chức năm 2010 quy định quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương: “2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.”

Như vậy nhà trường đã thực hiện không đúng với các quy định về tiền lương cho viên chức và người lao động trong thời gian nghỉ hàng năm theo quy định của pháp luật lao động. Cụ thể trong thời gian nghỉ hè giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp. Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 70 Luật Giáo dục năm 2005 quy định: “1. Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác”. Khoản 1 Điều 71 quy định: “1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục”. Như vậy, nhiệm vụ của nhà giáo là giảng dạy theo chương trình học nên những hoạt động nào không thuộc giảng dạy trong thời gian nghỉ hè sẽ không được tính là làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 mà sẽ được hưởng phụ cấp riêng theo quy định của trường thay vì trả thêm lương theo Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *