Tạm đình chỉ công việc xong có được đóng bảo hiểm xã hội?

Chào luật sư, Tôi muốn hỏi về trường hợp thời gian, chế độ tiền lương sau thời gian bị đinh chỉ công việc theo quy định về pháp luật lao động. Nếu người lao động bị đình chỉ công việc trong thời gian 3 tháng do vi phạm về tài chính của công ty nơi đang làm việc thì sau khi đã giải quyết xong thì nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không và chế độ như thế nào? Cảm ơn luật sư

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 129 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về tạm đình chỉ công việc như sau:

1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

3. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

4. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Do vậy sau thời hạn bị đình chỉ thì bạn sẽ tiếp tục được nhận lương và đóng bảo hiểm xã hội như bình thường và sẽ được thanh toán tiền lương trong thời gian bị đình chỉ nếu không bị xử lý kỷ luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *