Thắc mắc về gia hạn hợp đồng lao động từ phía công ty

Hợp đồng có thời hạn của e với công ty kết thúc 1/1/2015 nhưng tới 28/5/2015 thì công ty mới đưa hợp đồng gia hạn là hợp đồng không xác định thời hạn! Và e không muốn kí hợp đồng với công ty nữa. E viết đơn xin nghỉ, công ty bắt e phải làm 30 ngày nhưng gia đình e có chuyện nên e không thể làm 30 ngày đó, và công ty bắt e phải đền tiền 30 ngày đó. Vậy cho e hỏi trường hợp này có hợp lệ không ạ? quy định trường hợp này của e thế nào? em xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc gia hạn hợp đồng lao động: Tại Bộ Luật Lao động 2012 có quy định:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Theo đó, sau 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hợp đồng ngày 1/1/2015 thì hai bên phải thực hiện gia hạn hợp đồng, nếu không thì hợp đồng đó đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Theo đó, trách nhiệm của Người sử dụng lao động là phải báo trước cho bạn 15 ngày trước khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, khi đó bạn sẽ được thể hiện ý kiến có tiếp tục gia hạn hợp đồng lao động lao động hay không. Khi không nhận được thông báo này, khi đến hạn kết thúc hợp đồng lao động, nếu bạn không muốn làm việc nữa thì bạn và công ty có thể thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, đã quá thời hạn là 30 ngày để 2 bên thực hiện gia hạn, mà bạn không có ý kiến và vẫn tiếp tục làm việc, việc này phía công ty có sự sai phạm, tuy nhiên, bạn cũng đã được coi là mặc nhiên đồng ý gia hạn hợp đồng. Theo đó, để chấm dứt hợp đồng, bạn phải thông báo trước cho người sử dụng lao động 45 ngày.

Thứ hai, thời điểm thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của bạn là khi nào, thì sau thời điểm đó 45 ngày, bạn được chấm dứt hợp đồng lao động tức 2 bên thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động. Việc chị thông báo trước đó, không đồng nghĩa với việc chị buộc phải làm việc trong thời gian báo trước, do chị và phía công ty thỏa thuận. Việc công ty bắt chị phải làm việc 30 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng lao động là trái với quy định pháp luật. Do đó, chị không phải đền tiền cho 30 ngày làm việc đó. Trừ khi bạn vi phạm thời hạn báo trước thì mới phải bồi thường cho người sử dụng lao động tiền lương trong những ngày báo trước.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *