Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được về hưu trước tuổi không

Hỏi: Chào luật sư, Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 17 năm sau đó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp 3 năm, đến nay tôi đã có tổng cộng 20 năm tham gia bảo hiểm nhưng tôi mới 50 tuổi. Vì không được khỏe nên tôi muốn làm hồ sơ để hưởng chế độ hưu. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng chế độ hưu hay không, thủ tục phải làm những gì. Xin được tư vấn cụ thể. Tôi xin trân trọng cảm ơn

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn đã đủ 20 năm đóng BHXH, đủ 50 tuổi và có nguyện vọng về hưu do suy giảm khả năng lao động. Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, chế độ về hưu tước tuổi do suy giảm khả năng lao động chỉ áp dụng đối với trường hợp đã đóng đủ 20 năm BHXH bắt buộc và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Căn cứ:

Điều 54Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

…”

Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

“Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.”

Căn cứ vào quy định trên, bạn mới chỉ đủ 17 năm đóng BHXH bắt buộc chứ chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc. Do đó, bạn phải chờ đến đủ 60 tuổi (đối với nam), đủ 55 tuổi trở lên (đối với nữ) mới được hưởng chế độ hưu trí. Nếu như không có nhu cầu tiếp tục đóng BHXH tự nguyện nữa bạn có thể ngừng đóng và đợi đến khi đủ điều kiện về độ tuổi để làm hồ sơ thủ tục hưởng lương hưu.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *