Tham gia BHXH được 18 tháng có được hưởng BHXH một lần không?

Em có vấn đề muốn nhờ anh chị giải đáp ạ. Từ 8/2014 – 1/2015 em có đi làm ở 1 trường Quốc tế, nhung sau đó, em không làm và xin nghỉ để vào biên chế Nhà Nước. Vì làm bên trường Quốc tế mức đóng BH của em rất cao nên em không tiếp tục tham gia nữa và em không chuyển sổ BH đó về trường cũ (mất mấy tháng trường mới trả sổ BH lại cho em).

Em làm ở 1 trường công lập và có sổ BH mới. Em muốn hưởng trợ cấp BHXH 1 lần có được không ạ?

Lương đóng BH của em như sau : 8/2013- 7/2014 là : 6.494.000 VNĐ; 8/2014 – 01/2015 là : 7.024 .000 VNĐ

Em tham gia BH được 18 tháng ạ. Nếu được nhận BHXH 1 lần, em được nhận là bao nhiêu ạ. Em chân thành cảm ơn anh chị. Em rất mong nhận được hồi đáp từ anh chị.

Trả lời:

Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của chị, chúng tôi tư vấn như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội 2006, Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. 

Chị sẽ được nhận Bảo hiểm xã hội một lần sau 1 năm nữa nếu không tham gia BHXH:

Mức hưởng BHXH một lần:

Điều 56.Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Nghị định 152/2006/NĐ-CP: Điều 28. Mức lương hưu hằng tháng theo Điều 52 và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

4 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.

Theo đó, mức hưởng của chị = 2 x 1,5 x Bình quân tiền lương của 18 tháng.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *