Tham gia đóng BHXH trên 20 năm có được hưởng chế độ thôi việc ngay không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Tôi là Đặng Việt Hùng sinh ngày 23/9/1969 hiện là nhân viên trường Cao Đẳng nghề GTVT Đường thủy 1 Bậc lương chuyên viên 9/9 hệ số 4.98. Tôi Xin luật sư tư vấn và trả lời giúp cho tôi một việc như sau:
– Đầu tháng 6/2015 nhà trường có thông báo là ai có nhu cầu thực hiện nghỉ việc theo Nghị Định 108/2014/NĐ-CP thì đăng ký và viết đơn gửi phòng TCHC. Sau khi nghiên cứu và xem xét nội dung trong 108/2014/NĐ-CP Tôi thấy mình được áp dụng chế độ thôi việc ngay theo khoản 1 điều 10 Nghị định 108/2014/NCP và Tôi đã đăng ký và làm đơn xin về nghỉ việc theo nghị định 108(Chính sách thôi việc ngay). Những Ông trưởng phòng TCHC nói với tôi là không thuộc đối tượng áp dụng về theo khoản 1 điều 10 NĐ 108 với lý do là Tôi đã có trên 20 năm tham gia đóng BHXH không biết là đúng hay sai?.

Xin luật sư trả lời gúp tôi là Tôi có thuộc đối tượng được áp dụng chế độ thôi việc ngay theo khoản 1 điều 10 Nghị định 108/2014/NCP Không?

Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ – CP về chính sách tinh giản biên chế có quy định về chính sách thôi việc ngay:

“1.Chính sách thôi việc ngay.

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 điều  8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

A,Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

B, Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.”

Khoản 2 Điều 8 nghị định 108/2014/NĐ – CP có quy định:

“2. Đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội”

Căn cứ vào các quy định trên, để đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 điều 8 nghị định trên, người lao động cần phải thỏa mãn điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm.

Còn đối với điều kiện để hưởng chính sách thôi việc ngay theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, bên cạnh quy định điều kiện về tuổi, thì điều luật này loại trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8.

Do vậy, khi bạn đã đảm bảo điều kiện tuổi dưới 58 tuổi, đồng thời thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là trên 20 năm thì bạn sẽ không đủ điều kiện để được hưởng chính sách thôi việc ngay. Vì thế, câu trả lời của ông trưởng phòng TCHC đối với trường hợp của bạn là đúng.

Xem thêm và tham khảo:Ngoại tình có được chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn không?

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *