Thay đổi hệ số lương do tạm ngưng đóng bảo hiểm là đúng hay sai?

Luật sư tư vấn về vấn đề thay đổi hệ số lương khi tạm ngưng đóng bảo hiểm, các trường hợp được bảo lưu hệ số lương theo quy định của pháp luật khi chuyển công tác, cụ thể như sau:

Tháng 8/2016 tôi chấm dứt hợp đồng lao động (Hợp đồng không xác định thời hạn) và nghỉ việc tại cơ quan cũ . Tại thời điểm nghỉ việc, cơ quan cũ đã có quyết định chấm dứt HĐLĐ, chốt sổ bảo hiểm xã hội. Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 13 năm. Hệ số lương lúc nghỉ là 3,33.   Sau khi nghỉ việc tại cơ quan cũ, tôi bỏ không đóng bảo hiểm xã hội một năm. Tháng 9/2017 tôi lại ký hợp đồng lao động với đơn vị mới (Hợp đồng thời hạn 1 năm). Khi kí hợp đồng, đơn vị mới căn cứ hồ sơ tại đơn vị cũ nên giữ nguyên hệ số lương 3,33 cho tôi. Tuy nhiên sau 2 tháng, phòng tổ chức lại bảo như thế là không hợp lệ. Tôi không phải là đối tượng chuyển công tác, thời gian đóng bảo hiểm gián đoạn nên điều chỉnh hệ số lương của tôi về mức khởi điểm là 2,34. Tôi biết cơ quan mới đã cố gắng giữ nguyên hệ số lương nhưng vướng mắc các quy định pháp lí nên không giữ được. Vì vậy, qua văn Luật Sư Toàn Quốc, tôi rất mong được tư vấn, đặc biệt là có giải pháp linh động nào để cơ quan mới giữ được hệ số lương 3,33 cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấnCảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc! Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về vấn đề lương của bạn, bạn không hề đề cập đến việc bạn đang làm ở đâu, cơ quan bạn là cơ quan nhà nước hay đơn vị sự nghiệp hay doanh nghiệp, tuy  nhiên, căn cứ vào hệ số lương của bạn thì chúng tôi suy đoán là bạn làm việc trong cơ quan Nhà nước và sẽ tư vấn cho bạn theo hướng bạn là người làm việc cho cơ quan Nhà nước.

Căn cứ theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì:“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”. Như vậy, việc bạn chốt sổ bảo hiểm và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội là đúng với quy địnhc ủa pháp luật

Tuy nhiên, sau khi bạn chuyển qua cơ quan mới thì họ lại điều chỉnh hệ số lương đóng bảo hiểm của bạn xuống còn 2,34 với lí do là thời gian đóng bảo hiểm gián đoạn. Đối với vấn đề này, theo quy định tại Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ có quy định cách chuyển xếp lương cho người làm việc trong công ty nhà nước được tiếp nhận, tuyển dụng, điều động, luân chuyển (gọi tắt là chuyển công tác) vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

– Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ (kể cả trưởng phòng, phó trưởng phòng) và nhân viên thừa hành, phục vụ trong công ty nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan nhà nước thì căn cứ vào hệ số lương theo chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ đang hưởng tại thời điểm chuyển công tác (hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ) để chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm (ngạch lương tương đương hoặc thấp hơn so với ngạch cũ đã xếp trong công ty nhà nước).

– Các đối tượng đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, trường hợp trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có các loại hình lao động đặc thù như trong công ty Nhà nước (không thay đổi nghề công nhân, nhân viên), thì Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định tiếp tục cho hưởng lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên đang hưởng đối với các trường hợp này (vẫn xếp lương và nâng bậc lương như công nhân, nhân viên Nhà nước).

Như vậy, nếu bạn thuộc các trường hợp nêu trên thì bạn được bảo lưu hệ số lương đống bảo hiểm xã hội. Còn nếu bạn không thuộc trường hợp trên thì việc cơ quan mới của bạn hạ hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bạn có thể làm đơn gửi người đứng đầu cơ quan mới, trình bày thời gian công tác, hệ số lương đã hưởng, giai đoạn tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty nhà nước trước đây; trình độ  đào tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay của ông… và đề xuất nguyện vọng với cơ quan mới xem xét, vận dụng linh hoạt để điều chỉnh xếp lại bậc lương cho ông theo hướng có lợi hơn bậc lương đã xếp hiện nay.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *