Thời điểm bắt đầu tính phụ cấp thâm niên nhà giáo là khi nào?

Nghề giáo viên là nghề cao quý và có giá trị đóng góp lớn trong công cuộc giáo dục thế hệ trẻ tương lai, xây dựng phát triển đất nước. Những chính sách ưu đãi dành cho nhà giáo luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm, nhất là phụ cấp thâm niên dành cho nhà giáo.

1. Luật sư tư vấn Luật viên chức

Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp dành cho những người công tác lâu năm trong ngành. Khoản phụ cấp này có ý nghĩa khích lệ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức gắn bó lâu dài với nghề. Trên thực tế, thu nhập của nhà giáo vẫn ở hàng thấp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhà giáo vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt khi về hưu.

Nhà giáo là lực lượng lao động và làm nên chất lượng giáo dục, họ rất cần được quan tâm. Một trong những biểu hiện của sự quan tâm đó là làm sao đảm bảo chính sách để nhà giáo yên tâm tu dưỡng nghề nghiệp, thu hút người giỏi vào làm việc trong ngành, đồng thời cũng giữ nhà giáo ở lại trong ngành để cống hiến vào sự nghiệp trồng người.

Nếu bạn đang cần tư vấn về phụ cấp thâm niên nhà giáo, có nhiều vướng mắc cần được giải đáp, bạn có thể liên hệ Tổng đài Luật sư tư vấn trực tuyến của Luật Sư Toàn Quốc theo số điện thoại: 0926 220 286 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư Email tư vấn của chúng tôi để được giải đáp cụ thể.

2. Tư vấn về thời điểm tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Nội dung tư vấn như sau: Trân trọng xin chào Luật sư. Tôi là giáo viên. Tôi muốn nhờ Luật sư giải đáp như sau: Tháng 12/2008 tôi có quyết định tuyển dụng và giảng dạy tại trường THCS A. Tháng 4/2010 thì có quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức. Bậc 1, Hệ số 2.1. Thời gian nâng bậc lương tiếp theo kể từ tháng 4/2010; Tháng 12/2014 tôi có Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên là 5%. (6% từ tháng 12/2015); Tháng 9/2016 tôi chuyển công tác tại trường THCS B. Hiệu trưởng trường THCS B ký lại quyết định hưởng phụ cấp thâm niên: 7% hưởng từ tháng 4/2016. 8% hưởng từ tháng 4/2017 (Hiệu trưởng lấy mốc thời gian Quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức tháng 4/2010 làm mốc và do trường THCS A làm sai); Trong thời gian công tác tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không vi phạm kỉ luật. Đóng các bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Vậy cách tính mốc thời gian hưởng phụ cấp của trường nào là đúng. Tôi xin trân trọng cảm ơn và nhờ sự tư vấn của Luật sư!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP như sau:

Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.

Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.

Tại Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.”.

Và tại Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp thâm niên nhà giáo như sau:

Điều 3. Mức phụ cấp

Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định:

3. Mức phụ cấp thâm niên được tính như sau:

Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của bạn, tháng 12/2008 bạn bắt đầu giảng dạy tại trường THCS A. Do bạn không nêu trong thời gian ở trương A bạn có thời gian tập sự, thử việc hay không nên chúng tôi chia hai trường hợp sau:

+ Nếu thời gian công tác tại trường A không có thời gian tập sự, thử việc, nghỉ việc riệng… (quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP) thì thời điểm bạn đủ 5 năm (60 tháng) là hết tháng 11/2013. Theo đó, từ tháng 12/2013 mức hưởng phụ cấp thâm niên của bạn sẽ là 5% và từ tháng 12/2014 mức hưởng phụ cấp thâm niên của bạn sẽ là 6%; từ tháng 12/2015 mức hưởng phụ cấp thâm niên của bạn sẽ là 7%.

+ nếu trong khoảng thời gian công tác ở trường A có thời gian tập sự, thử việc, nghỉ việc riêng,…  (quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP) thì thời gian đó không được tính phụ cấp thâm niên. Nếu trong khoảng thời gian công tác tại trường A bạn có thời gian tập sự 12 tháng thì tới tháng 12/2014 bạn được hưởng 5%, 12/2015 hưởng 6%.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *