Thời gian giáo viên đi học nâng cao có tính vào thâm niên?

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. Thời gian được cử đi học nâng cao chuyên môn có được tính làm thời gian thâm niên của giáo viên? Cụ thể như sau:

Nội dung cần tư vấn:

Năm 1978 tôi là giáo viên ở Trường CNKT X TỪ 2. Năm 1984 – 1987, cơ quan cử tôi đi học tại Trường Đại học Y. Học xong, tôi tiếp tục về lại Trường cũ làm công tác giảng dạy cho đến nay. Vậy trong thời gian đi học nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ (3 năm) tôi có được tính thâm niên giáo dục không? Quy định thế nào? Thâm niên giáo viên của tôi là 37 năm hay 34 năm. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, thời gian dùng để tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại Điều 2 như sau:

Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Bên cạnh đó, Điều 2 Khoản 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP cũng quy định:

1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Như vậy, có thể thấy thời gian bạn được cử đi học nâng cao chuyên môn sẽ không được tính vào thâm niên giáo dục của bạn. Thông thường, trong thời gian này, giáo viên vẫn sẽ được hưởng phụ cấp và lương như bình thường và nếu được, bạn có thể thỏa thuận với trường về việc công nhân thời gian bạn đi học nâng cao chuyên môn vẫn thuộc thời gian giảng dạy trên lớp của bạn, từ đó có thể tính thời gian học 3 năm này vào thâm niên giáo dục.

>> Luật sư tư vấn thắc mắc về chế độ lao động, gọi: 0926 220 286

————-

Câu hỏi thứ 2 – Bao nhiêu tuổi thì được nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động?

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, tôi muốn hỏi trường hợp xin nghỉ việc nên làm hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi hay làm hồ sơ xin đóng bảo hiểm có lợi hơn? Tôi năm nay 45 tuổi là giáo viên, hệ số lương hiện hưởng là 4,06 đến 01 tháng 9 năm 2017 tôi tham gia bảo hiểm đủ 26 năm, bảo hiểm thất nghiệp 8 năm 8 tháng, thâm niên nghề 25%, thâm niên vượt khung 8%.Tôi xin hỏi. Xin nghỉ hưu trước tuổi có được không? nếu được chế độ nghỉ hưu được tính như thế nào? Nếu nghỉ công tác xin đóng bảo hiểm có được không? và nếu đóng bảo hiểm thì mấy năm nữa đủ điều kiện để nghỉ hưu và cách tính.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây:

>> Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo Luật mới

Theo thông tin chị cung cấp thì năm 2017 chị 45 tuổi và có 26 năm đóng BHXH, do đó chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu đúng tuổi, để được nghỉ hưu trước tuổi chị phải đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 55 : Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong cáctrường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Như vậy, trường hợp chị 45 tuổi và có thời gian đóng BHXH bắt buộc trên 20 năm thì cần thêm điều kiện là suy giảm khả năng lao động 81% trở lên thì mới có thể nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động chị sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2%.

Trường hợp chị chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu thì chị có thể xin nghỉ việc theo nguyện vọng, với trên 20 năm đóng BHXH chị không bắt buộc phải tiếp tục tham gia BHXH mà có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH và đợi đến năm đủ tuổi để nghỉ hưu.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *