Thời gian nghỉ chờ thôi việc có phải tiếp tục làm không?

Chào luật sư. Tôi ký hợp đồng không xác định thời hạn, nay tôi làm đơn thông báo 45 ngày để chấm dứt hợp đồng lao động. Chức vụ của tôi là kế toán trưởng, luật sư cho tôi hỏi trong thời gian chờ thôi việc, tôi có phải ký duyệt phiếu thu, phiếu chi tiền mặt và các chứng từ sổ sách kế toán không ạ? vì trong thời gian này là thời gian bàn giao công việc, các công việc phát sinh mới hằng ngày tôi có còn phải ký hay không ạ?

Trả lời: Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 37 Khoản 3 Bộ luật lao động năm 2012 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động: “3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.” Do vậy trong thời gian này bạn vẫn chịu sự quản lý của công ty và phải chấp hành nội quy và thực hiện các công việc như bình thường theo đúng hợp đồng lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với công ty và được chấp nhận.

————

Câu hỏi thứ 2 – Hỏi về phụ cấp thâm niên vượt khung khi có thành tích xuất sắc

Cho tôi hỏi Luật minhgia nhé. Năm 2015 tôi đc nâng lưong trước hạn, thời điểm tính cho lần nâng lương sau từ 1/12/2015, HS 4,65 (bậc 8/9). Đến 2018 tôi sẽ đc nâng lg thường xuyên lên bậc 9/9, HS 5,08. Nếu 3 năm sau 2021 theo lộ trình tôi sẽ hưởng 5% TNVK, nhưng nếu năm 2020 đạt Ttich tốt thì tôi có đc hưởng quyền lợi gì về lương ko ạ? Có đc hưởng sớm TNVK từ năm 2020 ko ạ?

Luật sư tư vấn:

Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn – Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định:

“1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

…..”

Căn cứ quy định trên, một trong những điều kiện để nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc là chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh. Ở đây, a/c đã được xếp ở bậc lương cuối cùng và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Vì vậy, không áp dụng quy định về nâng lương trước thời hạn do lập thành tích trong trường hợp của a/c. Mặt khác, pháp luật không có quy định về nâng phụ cấp thâm niên vượt khung trước hạn, nên a/c không được hưởng thêm quyền lợi nào khác về lương.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *