Thời gian phục vụ quân ngũ có tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội không?

Tôi tham gia công tác ở ngành đo đạc bản đồ từ tháng 11/1978, sau đó cơ quan cử tôi đi bộ đội, thời gian phục vụ trong quân ngũ là 3 năm 4 tháng sau đó lại tiếp tục về cơ quan công tác cho đến nay (2015). Tổng thời gian tham gia công tác (kể cả thời gian trong quân ngũ) là 36 năm 7 tháng. Năm nay tôi 53 tuổi, nếu tôi về hưu trước tuổi thì được hưởng lương hưu như thế nào? và thời gian phục vụ trong quân ngũ đối với trường hợp của tôi có được tính là thời gian đóng bảo hiểm không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, căn cứ theo khoản 4 Điều 139 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thời gian phục vụ trong quân ngũ là 3 năm 4 tháng thì thời gian này sẽ được tính vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Nếu thời gian đóng BHXH của bạn bắt đầu từ thời gian bạn tham gia công tác, tổng thời gian tham gia công tác tính cả thời gian trong quân ngũ là 36 năm 7 tháng. Vậy thời gian đóng BHXH của bạn làm tròn lên là 37 năm.

Điều 139. Quy định chuyển tiếp
4. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Thứ hai, tính đến năm 2015 bạn 53 tuổi. Căn cứ theo Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng
1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.”

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 52 mức lương hưu hằng tháng được tính như sau: 45% + (37-15)x2% – 7%= 82% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. (trừ 7% căn cứ theo Khoản 2 Điều 52 mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định giảm 1%, mức tuổi về hưu quy định đối với nam là sáu mươi tuổi, đối với nữ là năm mươi năm tuổi, vì vậy, khi nghỉ hưu trước tuổi bạn sẽ bị giảm 7%).  Mặt khác, mức lương hưu hằng tháng tối đa là 75%, do đó, khi về hưu trước tuổi bạn hưởng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trân trọng!.
Luật gia: Bùi.T.Ngọc.Hà – Luật Sư Toàn Quốc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *