Thời gian, thủ tục hưởng chế độ thôi việc đối với công chức

Luật sư tư vấn về thời gian và thủ tục hưởng chế độ thôi việc đối với công chức. Công chức có quyết định thôi việc mà chết có được lấy trợ cấp thôi việc không?

Nội dung cần tư vấn:

Xin chào văn phòng luật sư. Tôi có một thắc mắc trong luật lao động như sau. Ba của tôi là công chức trong ngành Kiểm sát (chưc vụ viện trưởng viện kiểm sát của 1 huyện). Ba tôi có thời gian đóng BHXH liên tục 35 năm. Ba tôi bị bệnh hiểm nghèo và làm đơn xin nghỉ thôi việc để chữa bệnh. Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra quyết định cho ba tôi thôi việc theo nguyện vọng. Theo quyết định thì ba tôi được hưởng chế độ thôi việc theo Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP. Quyết định được ký ngày 27/2/2014 nhưng không may ba của tôi không qua khỏi và mất vào ngày 28/2/1014. Sau khi mất gia đình đã được nhận chế độ tuất một lần của BHXH chi trả theo Luật bảo hiểm. Ngoài ra còn chế độ nghỉ thôi việc Ba tôi chưa được nhận. Vây tôi mong văn phòng luật sư tư vấn giúp gia đình tôi có được hưởng chế độ thôi việc không? Chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức quy định về thủ tục giải quyết thôi việc như sau:

1. Trường hợp thôi việc theo nguyện vọng:

a) Căn cứ phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại điểm c khoản này;

c) Các lý do không giải quyết thôi việc:

Công chức đang trong thời gian thực hiện việc luân chuyển, biệt phái, đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết với cơ quan, tổ chức, đơn vị khi được xét tuyển;

Công chức chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chưa bố trí được người thay thế.

2. Trường hợp thôi việc do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết quả phân loại đánh giá công chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đến công chức về việc giải quyết thôi việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Cán bộ, công chức.

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thôi việc được ban hành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải thanh toán trợ cấp thôi việc đối với công chức.

Như vậy sau ngày có quyết định thôi việc, ba của bạn sẽ được hưởng chế độ thôi việc vì tại thời điểm ký quyết định, ba bạn vẫn còn sống. Bên cạnh đó, luật cán bộ công chức cùng các văn bản liên quan hướng dẫn không có quy định cụ thể về việc bắt buộc người lao động hoặc công chức phải trực tiếp đi lấy trợ cấp, hay thời hạn đi lấy trợ cấp. Do vậy gia đình bạn vẫn có thể nhận thay ba bạn khoản trợ cấp thôi việc này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *