Thời gian tốt nhất đăng kí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Tôi là giáo viên sinh 6/2/1963, có 28 năm công tác. Xin hỏi tôi muốn đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014 vào thời gian nào để có thời gian nghỉ trước tuổi 2 năm và được hưởng chế độ hợp lý nhất. Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời: Cám ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Với yêu cầu này của bác, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo thông tin mà bác đã cung cấp, bác sinh ngày 6/2/1963. Hiện bác 52 tuổi và có 28 năm công tác. Bác là giáo viên, là một viên chức, và bác có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thời gian bác đã đóng bảo hiểm là 28 năm.

Nghị định 108/2014 quy định về chính sách tinh giản biên chế như sau:

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, pháp luật phân định độ tuổi để xem xét các chế độ được hưởng khi thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Bác hiện nay đã 52 tuổi, do đó chúng tôi sẽ xem xét 2 mốc thời gian mà bác có thể đăng kí nghỉ hưu trước tuổi:

Đối tượng tinh giản biên chế là nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng các chế độ sau:

Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

Chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này

Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối tượng tinh giản biên chế là nữ trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng các chế độ sau:

Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, bác nên nghỉ trong khoảng thời gian từ đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi để có thể nhận được các chế độ cao hơn. Bác muốn nghỉ hưu trước 2 năm do đó bác nên nghỉ vào năm 53 tuổi, tức là trước ngày 6/2/2016. “cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tinh giản biên chế; danh sách và kinh phí việc thực hiện tinh giản biên chế định kỳ 2 lần/năm (6 tháng/1 lần)”. Do đó, bác nên xin nghỉ vào lần xét tinh giảm biên chế gần nhất của công ty ( ít nhất 6 tháng trước ngày 6/2/2016).

Tuy nhiên, bác phải thuộc đổi tượng tinh giản biên chế thì mới được xét hưởng các chế độ nêu trên. Chúng tôi đã có bài viết trình bày cụ thể vấn đề này: >> Các trường hợp được hưởng tinh giản biên chế

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *