Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định như thế nào?

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi luôn là những vấn đề được người lao động cũng như người sử dụng lao động quan tâm. Pháp luật lao động hiện hành quy định như thế nào về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi? Trường hợp người sử dụng lao động không đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì xử lý như thế nào?

1. Luật sư tư vấn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Lao động là một trong những hoạt động quan trọng của con người, tuy nhiên để các sản phẩm của lao động có chất lượng và hiệu quả cao thì sức lao động của con người cần thời gian để tái tạo phục hồi kịp thời. Vì thế, việc quy định một thời giờ làm việc hợp lý, thời giờ nghỉ ngơi thích hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng lao động.

Trong quan hệ lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi là hai khái niêm khác biệt nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một chế định độc lập, không thể tách tời trong. Theo đó, thời giờ làm việc được hiểu là khoảng thời gian do pháp luật quy định hoặc do sự thỏa thuận của các bên, trong thời gian đó người lao động phải có mặt tại địa điểm để thực hiện những công việc, nhiệm vụ được giao phù hợp với các quy định của pháp luật và sự thoả thuận trong hợp đồng lao động. Còn thời giờ nghỉ ngơi là khoảng thời gian trong đó người lao động không phải thực hiện những nghĩa vụ lao động và có quyền sử dụng thời gian đó theo ý muốn của mình.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải người lao động nào cũng có thể hiểu rõ những quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi dẫn đến những quyền và lợi ích hợp pháp của họ không được đảm bảo trong quá trình lao động. Trường hợp bạn có những vướng mắc liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hoặc các vấn đề khác liên quan lĩnh vực lao dộng thì bạn có thể liên hệ đến Luật Sư Toàn Quốc bằng hình thức gửi câu hỏi qua email hoặc gọi Hotline0926 220 286 để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo nội dung mà Luật Sư Toàn Quốc phân tích dưới đây về quy định cụ thể thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo Bộ luật lao động 2012.

2. Quy định cụ thể về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo Bộ luật lao động 2012

Câu hỏi: Xin chào Luật Sư Toàn Quốc hiện tôi có một vài thắc mắc sau, mong được hồi đáp.Tôi đang làm cho 1 công ty S, đã ký hợp đồng được 1 năm, gần đây công ty có tăng số giờ làm việc, cụ thể như sau:    + Ca 1: từ 8h đến 15h    + Ca 2: từ 15h đến 20hLàm việc liên tục 7 ngày/tuần, mỗi tháng có 1 ngày nghỉ hưởng lương.Câu hỏi:1/  Hiện tôi đang làm 7h/ngày  -> 49h/tuần, như vậy có phải là vi phạm luật lao động hay không? (Công ty không hỏi ý kiến nhân viên về việc làm thêm giờ)2/ Trong hợp đồng lao động của tôi ghi thời gian làm việc như sau: 7h/ngày, 7 ngày/tuần. Như vậy có phải công ty tôi đang quy định thời gian làm việc theo tuần hay không? 3/  Tôi được biết luật có quy định số ngày lao động tối đa trong tháng không quá 26 ngày. Như vậy quy định thời gian làm việc 7 ngày/tuần như vậy có vi phạm luật lao động hay không? 4/  Tôi phải đi làm vào ngày chủ nhật, giải thích của người quản lý như sau: tôi chỉ làm 7h/ngày  -> nợ 1h/ngày do không làm đủ 8h/ngày. Vậy nên tôi phải làm vào ngày chủ nhật để bù lại số giờ đó. Giải thích như vậy có đúng luật hay không?5/ Tôi đi làm vào ngày chủ nhật như vậy tính lương như thế nào?6/ Một tháng tôi chỉ được nghỉ 1 ngày có lương do hưởng ngày nghỉ hàng năm (mỗi năm người lao động có 12 ngày nghỉ phép có lương). Như vậy có vi phạm luật lao động hay không?  7/ Tôi được biết luật có quy định, mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24h liên tục, có bắt buộc nhân viên phải làm đủ 48h/tuần mới được nghỉ ngày này không? (trường hợp nhân viên đã ký hợp đồng lao động)Rất mong phản hồi từ Luật Sư Toàn Quốc.Cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật Sư Toàn Quốc. Về yêu cầu của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, công ty có vi phạm pháp luật lao động không?

Điều 104 Bộ luật Lao động 2012 có quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

“1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần.”

Hiện nay, bạn đang làm việc 7 giờ/ngày và 49 giờ/tuần, vượt quá quy định đối với giờ làm việc bình thường. Công ty cũng không có thông báo về việc phải làm thêm giờ, cũng như không hỏi ý kiến nhân viên về việc tăng thời gian làm việc, việc làm thêm giờ không thuộc các trường hợp đặc biệt (người lao động không được từ chối). Do đó, công ty bạn đang vi phạm quy định pháp luật lao động về thời giờ làm việc

Thứ hai, trong hợp đồng lao động có ghi rõ, bạn làm việc 7 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Như vậy, công ty đang quy định thời gian làm việc theo tuần đối với bạn.

Thứ ba, công ty quy định thời gian làm việc 7 ngày/tuần

Điều 110 Bộ luật Lao động 2012 có quy định về nghỉ hằng tuần như sau:

“1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”

Công ty bạn quy định làm việc 7 ngày/tuần, tức không đảm bảo cho người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục (1 ngày) trong 1 tuần. Tuy nhiên, nếu trường hợp do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần, công ty bạn phải đảm bảo cho người lao động được nghỉ bình quân 4 ngày/tháng. Nếu công ty không đảm bảo được người lao động được nghỉ bình quân ít nhất 4 ngày/tháng thì công ty đã vi phạm quy định pháp luật về lao động

Thứ tư, bạn phải đi làm vào ngày chủ nhật.

Công ty yêu cầu bạn đi làm chủ nhật để đảm bảo đủ số giờ. Tuy nhiên, luật chỉ quy định thời giờ làm việc không quá 8 giờ/ngày, trường hợp đặc biệt không quá 10 giờ/ngày, 48 giờ/tuần. Do đó, việc bạn phải đi làm vào chủ nhật để bù giờ phụ thuộc vào hợp đồng lao động và quy định của công ty. Nếu quy định công ty hoặc hợp đồng lao động bạn ký kết với công ty có quy định về việc làm bù vào chủ nhật để đảm bảo đủ số giờ thì việc công ty giải thích như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, công ty vẫn phải đảm bảo giờ làm việc của bạn không quá 48 giờ/tuần và 1 ngày nghỉ hàng tuần (hoặc nghỉ trung bình ít nhất 4 ngày/tháng). Nếu công ty không đảm bảo cho bạn được nghỉ theo quy định trên thì công ty đang làm trái quy định về pháp luật lao động.

Thứ năm, tính lương vào ngày chủ nhật

Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.”

Như vậy, nếu chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần của bạn, bạn sẽ được hưởng lương ít nhất bằng 200% tiền lương của công việc, nếu chủ nhật được công ty quy định là ngày thường, thì bạn được hưởng ít nhất 150% tiền lương của ngày làm việc bình thường nếu số giờ làm việc của bạn nhiều hơn 48h/tuần. Trường hợp chủ nhật là ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì bạn được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương theo ngày làm việc bình thường, chưa kể tiền lương ngày lễ.

Thứ sáu, một tháng bạn được nghỉ 1 ngày có hưởng lương.

Điểm a khoản 1 Điều 111 Bộ luật lao động 2012 có quy định về nghỉ hàng năm như sau:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;”

Như vậy, trong trường hợp bạn có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trong công ty, bạn sẽ được hưởng 12 ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong 1 năm, tương ứng với 1 ngày nghỉ nguyên lương trong 1 tháng. Thời gian công ty quy định ngày nghỉ nguyên lương đối với bạn như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty chỉ cho phép bạn nghỉ 1 ngày nghỉ hưởng lương trong 1 tháng mà không đảm bảo ngày nghỉ hàng tuần cho bạn (hoặc ngày nghỉ hàng tháng không lương) thì công ty đang vi phạm quy định về thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động.

Thứ bảy, người lao động có bắt buộc làm việc đủ 48 giờ/tuần để được hưởng 24 giờ nghỉ liên tục không?

Như đã nêu trên, thời gian làm việc bình thường của người lao động không quá 48 giờ/tuần, và mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Luật không quy định về việc người lao động bắt buộc phải làm đủ 48 giờ/tuần mới được hưởng 24 giờ nghỉ liên tục. Nghỉ hàng tuần là trách nhiệm mà người sử dụng lao động phải sắp xếp cho người lao động, không phụ thuộc vào số giờ làm việc bắt buộc phải hoàn thành trong tuần. Do đó, không bắt buộc làm đủ 48 giờ/tuần để được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục trong 1 tuần.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *