Thời hạn nâng lương với viên chức đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo

Luật sử tư vấn về thời hạn nâng lương của viên chức đã bị xử lý kỷ luật. Nội dung tư vấn như sau:

Câu hỏi tư vấn: Ngày 1_9_2018 là đến đợt nâng lương định kỳ cho viên chức. Em gái tôi là viên chức đang giảng dạy, vào năm 2017 có bị mức kỷ luật cảnh cáo, thời gian kỷ luật có hiệu lực từ ngày 5_1_2017 đến hết ngày 5_1_2018. Trong thời gian đó em gái tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vậy tới đợt nâng lương tới đây em ấy có phải chịu hình thức xử lý kỷ luật chậm nâng lương 6 tháng không? Kính mong hỗ trợ của văn phòng luật. Tôi chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì em gái bạn là viên chức đã bị kỷ luật cảnh cáo với thời hạn 1 năm nên thời hạn nâng lương sẽ áp dụng theo quy định tại Luật viên chức 2010 và Thông tư số 08/2013/ TT-BNV. Cụ thể như sau:

Khoản 1, Điều 56 Luật Viên chức quy định:

Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 3 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 6 tháng.

Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.”

Mặt khác, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Kéo dài 12 tháng (1 năm) đối với các trường hợp:

– Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

– Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp:

– Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

Kéo dài 3 tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

Theo quy định trên trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, viên chức có quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo,… Do vậy, mặc dù người em gái được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo thì vẫn bị kéo dài thời hạn nâng lương 06 tháng so với thời gian nâng lương thường xuyên. Do đó, nếu ngày 1/9/2018 tới đây là đến thời hạn nâng lương thường xuyên của em bạn thì người đó sẽ chưa được xét nâng lương mà phải chờ thêm 6 tháng nữa mới được xét nâng lương theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *