Thời hạn tạm trú tối đa và thủ tục gia hạn tạm trú

Thời hạn tạm trú tối đa và thủ tục gia hạn tạm trú

Nhằm phục vụ tốt công tác về kiểm soát hoạt động cư trú bất hợp pháp của công dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vấn đề đăng ký tạm trú đã được pháp luật quy định cụ thể và có chế tài xử lý khi vi phạm.

1. Luật sư tư vấn về Luật cư trú

Hiến pháp năm 2013 đã quy định quyền tự do cư trú, đi lại, giao dịch, quyền bầu cử, ứng cử, học tập, làm việc, sở hữu tài sản, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân… là quyền con người, quyền công dân được Nhà nước công nhận, tôn trọng và bảo vệ.

Chính vì vậy, công dân cần chủ động tiến hành đăng ký tạm trú, trước hết là đảm bảo quyền công dân, hơn nữa là góp phần vào sự hiệu quả công tác quản lý dân cư.

Nếu bạn còn thắc mắc về trình tự, thủ tục, thời gian đăng ký tạm trú, hãy gửi yêu cầu tư vấn về Email của chúng tôi hoặc liên hệ Tổng đài Luật sư tư vấn trực tuyến 0926 220 286 để chúng tôi có thể hướng dẫn và giải đáp cho bạn các quy định pháp luật.

2. Tư vấn về thời hạn tạm trú và gia hạn tạm trú

Câu hỏi: Xin Luật sư cho hỏi, theo quy định hiện hành, thời hạn tạm trú tối đa là bao lâu? Khi hết thời hạn tạm trú thì thủ tục gia hạn tạm trú như nào?

Trả lời: 

Căn cứ theo quy định tại Tại Điều 17, Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 28-10-2014, nêu rõ trường hợp cấp sổ tạm trú như sau: 

“1. Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và quy định tại thông tư này, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là 24 tháng.

Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá hai mươi bốn tháng. Hết thời hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú. Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

…”

Như vậy, theo quy định trên sổ tạm trú có thời hạn tối đa 24 tháng, khi hết thời hạn trên nếu tiếp tục tạm trú thì hộ gia đình/cá nhân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì phải đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Hồ sơ gia hạn tạm trú, bao gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

– Sổ tạm trú

– Đối với trường hợp học sinh, sinh viên, học viên ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động thì phải có văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo danh sách.

Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *