Thôi việc và chế độ khi chưa đủ điều kiện hưởng hưu

Xin chào luật sư! Rất mong được luật sư tư vấn cho tôi trường hợp xin thôi việc của tôi: Tôi là giáo viên trung học phổ thông từ tháng 7/1996 đến tháng 9/1998 thì hết tập sự được tuyển dụng chính thức. Đến thời điểm này tôi đã đóng BHXH bắt buộc 19 năm tròn. Vì điều kiện công việc cá nhân tôi đang làm thủ tục xin nghỉ việc, ra khỏi biên chế nhà nước để làm cho doanh nghiệp.

Tôi sẽ tiếp tục đóng BH tự nguyện ở doanh nghiệp đó. Xin hỏi tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu không? pháp luật quy định thế nào về trường hợp của tôi. Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Trả lời:

Trước hết cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn cho Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau :

Việc bạn đang làm thủ tục xin nghỉ việc tức là khi bạn nộp đơn xin thôi việc và được chấp nhận thì quan hệ pháp luật lao động giữa bạn và người sử dụng lao động được chấm dứt theo thoả thuận theo quy định tại khoản 3 điều 36 Bộ Luật Lao động năm 2012. Khi đó  Quyền lợi của bạn khi chấm dứt quan hệ pháp luật lao động được giải quyết như sau :

Thứ nhất, bạn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 và  điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội vì bạn chưa đóng bảo hiểm xã hội  đủ 20 trở lên nên không cần xem xét những điều kiện khác.

Thứ hai, việc bạn chấm dứt quan hệ lao động trong trường hợp  theo thoả thuận thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định với điều 48 Bộ Luật Lao động năm 2012.

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Thứ ba , thủ tục để được hưởng trợ cấp thôi việc  được giải quyết như sau :

Theo quy định tại khoản 5 điều 14 Nghị định 05/2015/ NĐ – CP  quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ Luật lao động quy định cụ thể như sau :

“5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm;

c) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.”

Như vậy theo quy định trường hợp của bạn thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ  trợ cấp thôi việc cho bạn. trường hợp quá thời gian này mà bạn chưa nhận được khoản trợ cấp đó bạn có quyền làm đơn khiếu nại hoặc khởi kiện.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *