Thủ tục góp vốn vào công ty với tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu

Luật sư tư vấn về thủ tục góp vốn vào công ty với tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn : Chào luật sư…!

Hiện tại tôi có góp vốn kinh doanh trong lĩnh vực vận tải với 1 công ty, cụ thể như sau:
Tôi và công ty góp vốn mua ô tô đầu kéo, tôi góp 800 triệu, và công ty góp số tiền còn lại, sau khi mua xe, giấy tờ xe đăng ký tên công ty.
Trong việc góp vốn như thế này, tôi cần làm những giấy tờ gì, hợp đồng ra sao. Mong quý luật sư giúp đỡ. Nếu có file mẫu của hợp đồng văn bản luật, phiền quý luật sư gửi cho tôi theo địa chỉ email trên. Hiện tại tôi ở Lào Cai nên không trực tiếp đến văn phòng quý luật sư được. Mong được quý luật sư giúp đỡ.

Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này của anh như sau:

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau:

Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty….

Vì anh chưa trình bày rõ về việc góp vốn với công ty của anh hiện là công ty cổ phần hay công ty TNHH, cho nên, công ty chỉ có thể tư vấn thủ tục chung về góp vốn với công ty và vì tài sản góp vốn của anh là tiền đồng Việt Nam nên sẽ được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản có xác nhận bằng biên bản. Cho nên, giấy tờ anh cần làm là biên bản giao nhận tài sản kèm theo các nội theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 36 nêu trên .

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thủ tục góp vốn vào công ty với tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *