Thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa luật sư, tôi muốn hỏi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi. Cơ quan tôi hiện có trường hợp sinh ngày 28/02/1961, năm nay 54 tuổi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9/1981 (được 33 năm 10 tháng). Vậy muốn nghỉ hưu trước tuổi thủ tục như thể nào? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn đã cung cấp, cơ quan bạn có trường hợp sinh ngày 28/02/1961, năm nay 54 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội được 33 năm 10 tháng. Tuy nhiên, bạn không nói rõ đối tượng xin nghỉ hưu trước tuổi này là lao động nam hay nữ.

Pháp luật có quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Người lao động xin nghỉ hưu hiện nay 54 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội 33 năm 10 tháng. Xét các trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu là lao động nam sẽ không thuộc trường hợp được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 2: Nếu đó là lao động nữ thì sẽ thuộc đối tượng hưởng lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu thỏa mãn điều kiện: có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Tuy nhiên, nếu trường hợp của người lao động này không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật thì pháp luật có cho phép bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đợi đến khi đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Điều 57. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Để hưởng các chế độ hưu trí, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi cần nộp hồ sơ tại Cơ quan bảo hiểm xã hội, bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội.

– Đơn đề nghị hưởng lương hưu theo mẫu với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *