Thủ tục thanh toán cổ tức trong Công ty cổ phần

Xin chào các anh chị Công ty Luật Sư Toàn Quốc. Công ty tôi đang làm việc ở Huế. Hiện tại Công ty đang tiến hành chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông (công ty chưa làm thủ tục đăng ký công ty đại chúng).

Hiện nay có 01 cổ đông pháp nhân đang tiến hành cải tổ hoạt động Công ty nên tạm đóng các tài khoản giao dịch ngân hàng và đề nghị được chi trả bằng tiền mặt và người đề nghị được nhận tiền là Giám đốc (đồng thời là người đại diện pháp luật cho Công ty trên) . Vậy xin hỏi Quý anh, chị Công ty trong trường hợp này khi trả bằng tiền mặt thì cần các thủ tục gì để đảm bảo đúng pháp lý, nếu được đề nghị các anh chị giúp đỡ nêu các văn bản hướng dẫn kèm theo để chúng tôi tiện tra cứu. Rất mong nhận được sự phản hồi sớm từ các anh, chị. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Sư Toàn Quốc, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Trường hợp trả cổ tức cho cổ phần phổ thông khi có đầy đủ các điều kiện sau:

  • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
  • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  • Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Thủ tục trả cổ tức được quy định tại khoản 4 Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây:

a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Về phương thức thanh toán cổ tức, tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định cụ thể :  Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.”

Theo quy định trên thì pháp luật hiện hành thì chỉ hạn chế doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong việc góp vốn , mua bán và chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp bạn có thể thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông theoo đúng quy định của luật doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *