Thủ tục thanh toán tiền nghỉ phép năm như thế nào?

Luật sư tư vấn về thủ tục thanh toán tiền nghỉ phép năm cho cán bộ, công chức. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung câu hỏi: + Thủ tục thanh toán:Ngoài các chứng từ theo quy định tại khoản 1 Điều này, người đi nghỉ phép năm phải có các giấy tờ sau làm căn cứ thanh toán:+ Giấy nghỉ phép năm do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.+ Đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2: Phải có đơn và được chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú hoặc cơ sở y tế xác nhận có người thân bị ốm đau đi điều trị ở cơ sở y tế, điều trị dài hạn tại nhà, hoặc bị chết.    Câu hỏi: Xin hỏi luật sư là thủ tục thanh toán theo quy định tại thông tư 141/2011 thì cần những thủ tục như trên nhưng khi nhỉ phép người lao động thanh toán trong giấy nghỉ phép là ghi phải có dơn nghỉ phép thì cho em hỏi đơn đó là người lao động viết xin nghỉ phép và phía dưới  là có Xaac1 nhân của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền đại phương nơi nghỉ phép xác nhận.     Còn Đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2: Phải có đơn và được chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú hoặc cơ sở y tế xác nhận có người thân bị ốm đau đi điều trị ở cơ sở y tế, điều trị dài hạn tại nhà, hoặc bị chết. Xin hỏi luật sư: Phải có đơn và được chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú xác nhân. Đơn này thì là đơn xion xác nhận của địa phương hay đơn xin nghỉ phép.

Trả lời tư vấn:  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

Điều 2 .Đối tượng áp dụng:

1. Đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm:

a) Cán bộ, công chức đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc) có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.

b) Cán bộ, công chức công tác tại vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết.

Điều 4. Chế độ thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi phụ cấp đi đường .

“ 

2.2. Thủ tục thanh toán:

Ngoài các chứng từ theo quy định tại khoản 1 Điều này, người đi nghỉ phép năm phải có các giấy tờ sau làm căn cứ thanh toán:

a) Giấy nghỉ phép năm do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.

b) Đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2: Phải có đơn và được chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú hoặc cơ sở y tế xác nhận có người thân bị ốm đau đi điều trị ở cơ sở y tế, điều trị dài hạn tại nhà, hoặc bị chết.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc nghỉ phép năm có 2 trường hợp sau:

– Trường hợp thứ nhất: Cán bộ, công chức vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp 0,5 trở lên có đủ điều kiện nghỉ phép hàng năm được thủ trường cấp giấy phép cho nghỉ phép hàng năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con hoặc thăm quê. Nếu bạn nghỉ phép theo trường hợp này thì thủ tục thanh toán như sau: các hóa đơn chứng từ liên quan đến phương tiện đi lại; giấy nghỉ phép năm do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp (bạn có thể xin giấy nghỉ phép này từ thủ trưởng cơ quan đơn vị).

– Trường hợp thứ hai: Cán bộ , công chức công tác tại vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép được thủ trưởng cấp giấy cho nghỉ phép hàng năm người thân( vợ chồng, con; cha; mẹ) bị ốm đau, chết. Nếu bạn nghỉ phép theo trường hợp thứ hai thì thủ tục thanh toán gồm: các hóa đơn chứng từ liên quan đến phương tiện đi lại; giấy nghỉ phép năm do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp; phải có đơn được chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú hoặc cơ sở y tế xác nhận với nội dung về thăm người thân bị ốm đau, chết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *